Anketa o záměru vybudování zařízení ke koupání

Vážení spoluobčané,

v roce 2012 při zpracování Programu rozvoje našeho města jste se mohli zúčastnit dotazníkového šetření o dalším rozvoji našeho města. V otázce, co Vám v našem městě nejvíce chybí, byla na prvním místě, plnou třetinou respondentů, zaznamenána aktivita týkající se kvalitního koupání formou krytého bazénu resp. koupaliště. Na loňském zářijovém jednání zastupitelstvo města rozhodlo o zpracování studie, která by vytipovala lokality vhodné k umístění této aktivity.

Téměř skutečností se již stává možnost kvalitního přírodního koupání v jižní části města, v současnosti dotěžovaném, novém štěrkopískovém jezeru. Těžařská společnost zde v rámci rekultivačních prací upravila břehy jezera tak, že budou poskytovat jak pohodlný vstup do čisté vody, tak možnost relaxace na travnatých plážích. Budoucí uspořádání majetkoprávních vztahů zajistí pro veřejnost regulérní přístup.

Záměr vybudovat novou příležitost ke koupání přímo ve městě, stojí naproti tomu na samém startu. Základním úkolem, který nás teď čeká, bude blíže specifikovat cíl záměru – co chceme postavit a v jaké lokalitě. Inspirací se pro nás může stát Lokační studie [16,6 MB], se kterou se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo na odboru SMIR na městském úřadě. Studie nabízí velkou šíři variantních možností. Jednotlivé lokality a jejich výhody a nevýhody [932 kB] z pohledu zpracovatele studie jsou posouzeny z hlediska realizovatelnosti dle základních kritérií, jako je soulad s územním plánem, dostupnost pozemků, finanční náročnost. V závislosti na podmínkách pro navrhování, schvalování, realizaci projektu a uvedení do provozu je možné uvažovat s krátkodobou (3-5 let), střednědobou (6-10 let) a dlouhodobou dosažitelností (11-15 let). Bohužel nelze jednotlivé varianty na základě těchto kritérií posoudit mezi sebou jako rovnocenné. Každá z nich totiž nabízí jiné možnosti, jiné perspektivy.

Připravili jsme pro Vás sérii následujících anketních otázek. Vyhodnocení Vašich odpovědí poslouží zastupitelům města k rozhodnutí, jakou cestou se k naplnění záměru, zajistit pro občany Napajedel kvalitní koupání, vydat a zda vůbec tuto cestu podstoupit.  

Děkuji Vám všem předem za účast v této anketě

Ing.Irena Brabcová, starostka


Anketní formulář je možné vyplnit do 3. května 2017.

Hlasování skončilo.