Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování

Středa, 10.01.2018

V sobotu 6. ledna 2018 se v Napajedlích uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádaná organizací Charita Česká republika. Koledníci (36 skupinek ve složení: vedoucí skupinky a 3 králové) přinesli spoluobčanům radostnou zvěst. Napajedlané přispěli na pomoc potřebným částkou 168.135,-- Kč.

Děkujeme všem koledníkům a dalším pomocníkům, kteří tak pomohli dobré věci.

Rovněž děkujeme Městu Napajedla, které nás podpořilo formou občerstvení pro všechny zúčastněné a poskytlo prostory pro zázemí sbírky, a společnosti TOPEK, s.r.o., Topolná, za věnované koblížky a pečivo.

za organizátory sbírky v Napajedlích Mgr. Bronislava Veselá


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2018 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti
Realizace rotate Rotate