Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2019

Pondělí, 10.02.2020

Předpokládané rozpočtové příjmy města v roce 2019 měly mít hodnotu 157,2 mil. Kč. Skutečně přijaté příjmy dosáhly hodnoty 166,5 mil. Kč. Celkem byl dosažen lepší výsledek u příjmů o 9,3 mil. Kč, a to díky zlepšeným daňovým příjmům o částku 6,7 mil. Kč, nedaňovým příjmům o částku 3,0 mil. Kč a kapitálovým příjmům o částku 0,1 mil. Kč. Naopak přijaté dotace nebyly naplněny v částce 0,5 mil. Kč.

Předpokládané rozpočtové výdaje města v roce 2019 měly mít hodnotu 207,4 mil. Kč. Skutečně čerpané výdaje mají hodnotu 167,5 mil. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 39,9 mil. Kč, přitom u kapitálových výdajů to bylo 12,6 mil. Kč a u běžných výdajů to bylo 27,3 mil. Kč.

Předpokládaná hodnota schodku rozpočtu města měla být 50,2 mil. Kč, výsledný schodek rozpočtu je pouze ve výši 1,0 mil. Kč.

 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního

 

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate