Město Napajedla

Vyjádření Komise životního prostředí

Rozšíření parkovišť na Nábřeží

Plánovaným rozšířením parkovišť na Nábřeží se Komise životního prostředí zaobírala hned po svém ustanovení. Z odboru Investice a rozvoj města jsme si vyžádali podklady k projektu, který byl již připraven k realizaci (situační výkres a technickou zprávu včetně dendrologického posudku) a svolali terénní schůzku. Na schůzce byli kromě KŽP zástupci městské společnosti Služby města Napajedla, která měla provádět kácení stromů.

Z dokumentace vyplývá, že v rámci této etapy bude vykáceno 43 ks stromů, z toho 4 ks s obvodem větším než 80 cm, a tudíž vyžadující povolení ke kácení.

Dendrologický posudek, který vypracoval Ing. Jiří Červený v březnu 2021, mimo jiné uvádí:

“Stromy vysázené ve zpevněných plochách parkovišť špatně vegetují a za daných podmínek nemají šanci na další úspěšný vývoj, jejich uplatnění je pouze dočasné.”

K náhradním výsadbám se vyjadřuje následovně: “Náhradní výsadby není možné v této lokalitě umístit. Pokud budou vyžadovány, určí počet a umístění stromů investor.”

(odkaz na dokumentaci a mapy se zákresem inženýrských sítí: https://1url.cz/Pr9lN )

Pracovní schůzka na Nábřeží proběhla v únoru 2023 ve složení Vítězslav Dalajka, Jan Debef (zahradník SMN), Karla Hlačíková (KŽP), Zdeňka Čeleďová (KŽP).

Vyjádření komise :

“Plánované rozšíření kolmých parkovacích stání podél hlavního silničního průtahu Nábřežím si vyžádá vykácení několika desítek mladých stromů (malokorunné kultivary javoru babyky). Vzhledem k extrémním podmínkám místa výsadby nejsou dřeviny na tomto stanovišti dlouhodobě perspektivní. Případné zachování vybraných kusů by bylo pouze krátkodobým řešením, nová výsadba v těchto místech bez výrazného rozšíření prokořenitelného prostoru by byla rovněž neperspektivní a vzhledem k výskytu ochranných pásem inženýrských sítí na většině míst nevhodná.

Zúčastnění se po pochůzce celým Nábřežím shodli, že náhradní výsadbu za (k pokácení navržené) babyky bude vhodné umístit ve formě:

  • volně rostlých živých plotů z kvetoucích keřů (cílová výška kolem 1,5-2 m – např. tavolníky, kultivary svíd, meruzalka alpská, kdoulovec, zlatice aj.) na vybraných místech podél chodníku,
  • alejových stromů v travnatých plochách za a mezi panelovými domy směrem k Moravě, kde prochází minimum inženýrských sítí a kde mohou doplnit již vzrostlé stromové skupiny.

Konkrétní rozvržení dřevin a návrh druhové skladby zpracuje KŽP, zkonzultuje se SMN a oddělením ŽP a nachystá jako závazný podklad pro výsadbu na podzim 2023.

Tlak na budování parkovacích míst je v poslední době obrovský a často na úkor zeleně. Veřejné projednání projektu rozšíření parkování na Nábřeží bohužel neproběhlo a občané neměli možnost se k úpravám vyjádřit. Komise ŽP se zavazuje, že bude usilovat o to, aby byly další podobné rozvojové projekty (pokud budou komisi známy) veřejně komunikovány v dostatečném předstihu, a aby bylo dostatečně přihlíženo k připomínkám týkajících se zeleně a životního prostředí obecně.

Datum vložení: 29. 3. 2023 14:43
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2023 14:53

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, středa 4. 10. 2023
slabý déšť 19 °C 11 °C
čtvrtek 5. 10. oblačno 19/9 °C
pátek 6. 10. skoro jasno 18/10 °C
sobota 7. 10. slabý déšť 21/12 °C