Nový klášter - muzeum - III.etapa

Nový Klášter – muzeum - III. etapa

Město Napajedla v rámci vyhlášené výzvy č. 52/2014 - 3.2 Veřejná infrastruktura a služby, předložilo v březnu 2014 Regionálního operačního programu Střední Morava projekt, který byl zaměřen na dobudování infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formu cestovního ruchu v Napajedlích pod registračním číslem projektu CZ.1.12/3.2.00/52.02310.

Cílem výše uvedeného projektu bylo komplexní dokončení objektu kláštera č.p. 304, který byl v souladu se záměrem města jej přebudovat na městské kulturní centrum „NOVÝ KLÁŠTER“. Cílem tohoto záměru bylo přebudovat prostory v tomto objektu pro muzeum, pro workshopy, knihovnu, infocentrum, kanceláře Klubu kultury Napajedla, p.o. a upravit venkovní prostory pro výstavy a konání kulturních akcí.

Postupnou rekonstrukcí, která probíhala od r. 2007 po etapách až do současnosti, došlo k oživování tohoto objektu a právě realizací této III.etapy byla její celková rekonstrukce ukončena.

Stručný popis projektu

Tato III.etapa projektu Nový Klášter-muzeum zahrnovala dva stavební objekty, které byly realizovány od července do listopadu 2015:

SO 01 stavební úpravy prostor sálu muzea

Byly realizovány ve 3.NP objektu Nového Kláštera, v rámci nichž byly zrekonstruovány dvě nevyužívané místnosti v koncové části severního křídla na výstavní sál. Zde najdete stálou expozici kreseb a maleb mapujících historii města Napajedel od významného architekta Pavla Šimečka a místnost určenou pro pořádání workshopů. Expozice mapujících historii města tak vhodně doplnila portfolio muzea a určitě bude lákavým cílem turistů.

SO 02 nádvoří Nový Klášter

Předmětem této druhého investice byly práce na obnově a oživení dvora kláštera. Cílem této části projektu bylo vybudovat víceúčelové plochy a prvky pro venkovní expozice muzea, zařízení pro provozování tradičních místních kulturních akcí s nadregionálním významem – zastřešené podium vč. taneční plochy. Dále jsou vybudována klidová podia určená pro odpočinek návštěvníků muzea a kulturních akcí.

Náklady na realizaci

Celkové náklady: 7,3 mil Kč vč. DPH

Dotace z evrop. fondu pro RR: 4,8 mil Kč vč. DPH

Vlastní zdroje města: 2,5 mil Kč vč. DPH

Projekt „Nový klášter – muzeum III. etapa“, byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionální rozvoj resp. z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate