Územní plán

Nový územní plán Napajedla

 

Projekt „Územní plán Napajedla", registrační číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/08.06531, byl financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik, aktivita 5.3b) – podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území (další informace naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop) .

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 27.5.2010 byla Městu Napajedla přidělena dotace ve výši 1,118.000,- Kč, z toho 950.300,- Kč činí dotace ze strukturálních fondu ERDF, 167.700,- Kč činí dotace ze státního rozpočtu.

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném ÚP Napajedla (76 kB)

Opatření obecné povahy č. 1/2016 ÚP Napajedla (1,14 MB)

Příloha č. 1 OOP - textová část ÚP Napajedla  (15 MB)

Příloha č. 2 OOP - výkres základního členění č. 1

Příloha č. 2 OOP - hlavní výkres (8,12 MB)

Příloha č. 2 OOP - výkres VPS č. 3 (6,27 MB)

Příloha č. 3 OOP - textová část odůvodnění ÚP Napajedla (1 MB)

Příloha č. 4 OOP - výkres širších vztahů č. 4 (0,87 MB)

Příloha č. 4 OOP - koordinační výkres č. 5 (9,32 MB)

Příloha č. 4 OOP - výkres dopravní infrastruktury č. 6 (7,27MB)

Příloha č. 4 OOP - výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství č. 7 (7,40 MB)

Příloha č. 4 OOP - výkres technické infrastruktury - energetika, spoje č. 8 (8,28 MB)

Příloha č. 4 OOP - výkres předpokládaných záborů ZPF č. 9 (7,97 MB)

Příloha č. 4 OOP - schéma výkresu - krajinný ráz č. 10  (1,93 MB)

Příloha č. 5 - stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 23.7.2014, pod čj. KUZL 37183/2014, k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí návrhu Územního plánu Napajedla (1,43 MB)

 

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate