Putování za předky

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze uspořádala společně s Klubem kultury výstavu v napajedelském multifunkčním výstavním sále muzea. Vernisáž se konala ve čtvrtek 19. května. 

Cílem výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými vědami historickými, jakými jsou genealogie a heraldika. Návštěvníci spatřili na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které ho chronologicky provedly od současnosti až k minulosti a umožnily mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámili se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které byly vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisného badatele. Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů.

Foto: Klub kultury Napajedla 

52829
52825
52837
52815
52819
52818
52824
52833
52838
52816
52830
52840
52836
52822
52821
52814
52817
52841
52820
52826
52813
52827
52828
52832
52839
52831
52834
52823
52842
52835

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate