100 let ČSR

V neděli 24. června 2018 se uskutečnila slavnost 100 let ČSR, při které bylo oceněno 8 osobností starostkou města Ing. Irenou Brabcovou v obřadní síni napajedelské radnice.

Zastupitelstvo města Napajedla dne 20. června 2018 udělilo Medaile Města Napajedla za mimořádné dlouhodobé zásluhy v oblasti kultury, společenské, výchovy mládeže a humanity těmto osobnostem: 

Miroslavě Havalové za dlouholetou obětavou práci vedoucí Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, zejména pak za režii divadelních představení a propagaci souboru

Blažence Koulové za dlouholetou všestrannou práci knihovnice, kronikářky a členky Muzejního klubu

Josefě Pavlíkové za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti, jehož byla zakládající členkou

Františku Vykoukalovi za dlouholetou aktivní práci ve Sboru pro občanské záležitosti

Antonínu Harníkovi za dlouholetou práci v oblasti kultury, zejména za činnost v Loutkovém divadle Klubíčko

Josefu Sudolskému za celoživotní práci s mládeží a všestrannou činnost ve skautingu

Lubomíru Sudolskému (in memoriam) za celoživotní práci s mládeží a všestrannou činnost ve skautingu (ocenění převzala manželka Marie Sudolská)

U příležitosti 100. výročí narození plk. v. v. Stanislavu Mikulovi (in memoriam) za činnost v odboji a za celoživotní zásluhy v oblasti rozvoje humanity a vlastenectví (ocenění převzala manželka Ludmila Mikulová)

Po slavnostním ceremoniálu následovalo odhalení busty Tomáše Garrigue Masaryka v přízemí radnice starostkou města Ing. Irenou Brabcovou a autorem díla Ak. mal. Miroslavem Borošem.

Na oslavy na radnici navazovala vernisáž venkovní výstavy, doprovázená dětským folklórním souborem Radovánek, před Kinem Napajedla, přibližující historii města v průběhu 100 let. Celé sváteční odpoledne zakončil koncert Dechové hudby Topolanka na radničním nádvoří.

Foto: Marian Vaňáč

226584
226635
226537
226597
226594
226544
226625
226527
226524
226583
226606
226593
226621
226612
226616
226522
226566
226501
226529
226536
226599
226596
226636
226576
226587
226497
226519
226533
226528
226569
226551
226543
226578
226558
226535
226532
226498
226541
226545
226575
226622
226565
226600
226540
226601
226511
226513
226624
226556
226589
226502
226604
226508
226555
226550
226630
226609
226552
226560
226614
226563
226633
226629
226521
226564
226634
226505
226506
226562
226605
226608
226577
226628
226539
226504
226618
226582
226530
226557
226518
226526
226581
226515
226542
226503
226572
226571
226500
226626
226534
226611
226603
226548
226512
226561
226586
226598
226615
226546
226523
226507
226627
226585
226613
226580
226573
226520
226592
226590
226570
226619
226531
226553
226547
226602
226607
226595
226617
226610
226631
226538
226525
226568
226554
226510
226632
226517
226509
226623
226549
226499
226591
226559

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate