Venkovní výstava 100 let ČSR Napajedla

STOLETÍ NAPAJEDEL

Osídlení Napajedelské brány, úžiny s přechodem velké moravské řeky, je datované tisíce let. Poslední století se tak může jevit jenom jako nepoměrná část celku. Jistě tomu tak není. Naopak. 
Zatímco předchozí vývoj místa se po staletí stabilizovaně odvíjel od místních vztahů a zdrojů, determinován krajinou a její výjmečností, poslední století otevřelo město Napajedla světu a s dynamikou odpovídající mechanizované době došlo k jeho zásadnímu ekonomickému a stavebnímu rozkvětu.
Průmyslové aktivity změnily ráz města. Dopravní koridory všech typů zrychlily a znásobily přítomnost v místě a vedly k systematickému územnímu rozvoji. 
Jen řada nešťastných událostí, zejména obě války a Baťova nehoda, zpomalily tempo, které ve třicátých letech minulého století slibovalo Napajedlům potvrdit se jako logické centrum území.
Rozšiřování zástavby a potvrzení legitimity města sebou přineslo i celou řadu výjmečných objektů architektury, reprezentující rozmanitou funkčnost a prosperitu. K historickým objektům se přiřadila řada moderních, pokrývajících nové funkce. V průběhu času došlo i k přestavbám, adaptacím a revitalizaci objetů historických. 
Vznikl tak soudobý obraz uspořádaného města s bohatým průmyslovým a výrobním potenciálem, službami a vzhledem k velikosti města výjmečným kulturním a sportovním zázemím. 
Město je připravené přijmout výzvu dalšího století a násobit svoje podmínky pro spokojený a tvořivý život jeho obyvatel. Není proto bezdůvodné si připomínat minulost prostoru, který Napajedlané obývají a tvoří. Jak z hlediska vývoje a rozvoje užívaného území, tak z hlediska generacemi sdílených a pamatovatelných dominant města. 
Právě dynamika času a proměn je průkazem trvalého prosperitního soužití obyvatel města a jeho obrovskou nadějí pro budoucnost.

V centru města lze v průběhu prázdnin zhlédnout venkovní výstavu mapující století našeho města. Proměny Napajedel zachycují fotografické panely umístěné v prostoru před kinem. Seznamují obyvatele s více i méně známými místy a událostmi, které město poznamenaly. Mnohé již nenávratně zmizelo, mnohé však také vzniklo a letošní stoleté jubileum československé republiky nám přináší nejen možnost bilancovat, ale i hledět do budoucnosti.

Foto: Marian Vaňáč

230120
230124
230117
230116
230118
230115
230119
230122
230121
230123

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate