Město Napajedla

Pronájem prostor a mobiliáře

Výše nájemného za pozemky se stanoví podle způsobu a účelu využití

k pěstitelským účelům a sekání trávy   1,- Kč/m²/rok
k podnikatelským účelům 10,- Kč/m²/měsíc
k provozování (před)zahrádek  
- na plochách vybudovaných městem 20,- Kč/m²/měsíc
- na plochách vybudovaných nájemcem 10,- Kč/m²/měsíc
cizí stavby a zařízení na pozemku města 10,- Kč/m²/měsíc
vyhrazené parkování 50,- Kč/m2/rok


Ceník a způsob úhrady pronajímaných prostor a mobiliáře - radniční nádvoří

bufet vč. zázemí, šatna, veřejné WC 6 000,- Kč/víkend
bufet vč. zázemí, šatna, veřejné WC 3 000,- Kč /den
1. Lifetime skládací židle         6,- Kč/1ks/víkend
2. Lifetime skládací lavice 180 cm         8,- Kč/1ks/víkend
3. Lifetime dětský stůl 61 cm       10,- Kč/1ks/víkend
4. Lifetime dětská židle         6,- Kč/1ks/víkend
5. Lifetime skládací stůl 180 cm       12,- Kč/1ks/víkend
6. Lifetime kulatý stůl 83 cm       12,- Kč/1ks/víkend
7. Lifetime kulatý skládací stůl 152 cm       36,- Kč/1ks/víkend
8. Stojany na odpadkové pytle       10,- Kč/1ks/víkend
komplet celé vybavení mobiliáře (tzn. 1-8)  3 000,- Kč/víkend
komplet celé vybavení mobiliáře (tzn. 1-8)  2 500,- Kč/den