Petice na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín - Fryšták – hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice-St.Město-Břeclav

Úterý, 05.09.2017

Petice

Dle čl. 18 základních práv a svobod a zákona č.85/1990 o právu petičním na podporu infrastrukturních projektů:
- dálnice D49 Hulín-Fryšták-hranice ČR/SR,
- dálnice D55 Otrokovice-St. Město-Břeclav

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás se žádostí o podporu a o mobilizaci veřejného mínění, směřujícího k urychlení realizace dopravních projektů tzv. “Moravského kříže“, tj. dálnice D49 Hulín-Fryšták (a dále na Slovensko) a dálnice D55 Jihovýchodní obchvat Otrokovic-St.Město-Břeclav. Tyto dlouho připravované projekty patří nejenom do prioritní infrastrukturní sítě České republiky, ale také i Evropské unie, jako součást transevropskédopravní sítě  TEN-T, protože dochází k dopravnímu napojení na slovenskou kapacitní rychlostní silnici R6 v místě hraničního přechodu ČR-SR/ Střelná - Lazy pod Makytou a také na dálnici D2 u Břeclavi, s napojením na Bratislavu.

Jsme přesvědčeni o tom, že realizací těchto dopravních tahů budou vytvořeny podmínky pro budoucí hospodářský růst jak v oblasti Pomoraví tak i slovenského Pováží. Přípravné práce na projektu prochází složitým povolovacím procesem, včetně posouzení EIA. V rámci probíhajících správních řízení jsou odborně posouzeny navržená technická opatření, směřující k minimalizaci dopadu na životní prostředí, a to včetně zásadních opatření pro snížení hluku, ochranu živočichů a rostlin.

Příprava projektů D49 a D55 trvá více jak 15 let a je soustavně blokována několika ekologickými spolky, přičemž jejich aktivističtí představitelé, bez ohledu na navrhovaná enviromentální opatření zarputile usilují o zastavení jejich přípravy, čímž znemožňují tolik očekávanou a neustále slibovanou realizaci jednotlivých staveb.  V současné době je v případě D49 příprava projektu přerušena, kvůli “křečkovi polnímu” přesto, že se na této stavbě dle odborníků v současnosti vůbec nevyskytuje. Reálný stav přípravy projektu budí dojem, že jsou spíše nadřazovány zájmy úzkéskupinky ekologických aktivistů pod rouškou ochrany přírody, nad ochranu a zájmy lidí žijících v okolí stavby, kteří trpí vysokou hustotou dopravy, exhalacemi, hlukem a vysokou nehodovostí. Není přece možné připustit, aby byly zveličovány zájmy křečka polního nad oprávněné zájmy lidí, žijící v této části České a Slovenské republiky.  S obdobnými problémy se potýká i projekt D55 v oblasti „Bzenecké Doubravy“, kde se pro změnu  zase vyskytuje lelek lesní a skřivan lesní...

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se doposud při legalizaci jednotlivých dálničních staveb, nepodařilo dostatečně silně vzít v úvahu také veřejnémínění a většinové názory občanů, dovolili jsme si iniciativně připravit petiční akci s cílem maximalizovat podporu projektu D49 a D55.  Je třeba transparentně ukázat, že existuje jednoznačný zájem občanů, kteří si tyto projekty přejí realizovat a  dobře si uvědomují, že se tak mohou zbavit škodlivých účinků hustédopravy v centrech měst a obcí a kteří zároveň podporují rozvoj a konkurenceschopnost svého regionu.

Dovolujeme si Vás v této souvislosti požádat o Vaši osobní podporu formou podpisu na petičním archu, popř. kliknutím na webu SRDIM www.infrastrukturamorava.cz.

Výsledky petice budou použity na podporu argumentace, směřující k urychlení přípravy a realizace shora zmíněných projektu. Věřím, že se naším společným úsilím podaří nakonec překonat dlouholeté obstrukce ekologických aktivistů a že realizací této stavby přispějeme k šetrnému rozvoji našeho regionu a také ochráníme životní prostředí pro příští generace.

Petiční výbor:

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Libor Žádník, výkonný místopředseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Jaroslav Drozd, člen Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

VYJÁDŘENÍ PODPORY INFRASTRUKTURNÍM PROJEKTŮM D49 a D55.

“ Podporuji urychlit realizaci  infrastrukturních  projektů:
dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR,
- dálnice D55 Otrokovice-St. Město-Břeclav “.

PODPIS PETICE ZDE


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate