D55 - obchvat JV - aktuální stav přípravy

Čtvrtek, 30.11.2017

D 55, 5505 Otrokovice, obchvat JV – aktuální stav přípravy stavby


Probíhají přípravné práce spojené s povinností realizace archeologického průzkumu. Jsou realizovány zemní práce nutné pro tento průzkum a průzkum samotný. Na podzim 2017 byl zkoumán prostor v kú. Napajedla. Na jaře 2018 budou realizovány archeologické práce v lokalitě kú. Kvítkovice u Otrokovic a v prostoru křižovatky Pohořelice. V prostoru s archeologickým průzkumem došlo k provedení kácení dřevin v trvalém záboru stavby. 
V souběhu s těmito pracemi probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Do soutěže je přihlášeno 15 zájemců, kteří splnili kvalifikační předpoklady a prošli do druhého kola užšího řízení. Druhé kolo – samotné ocenění soupisu prací bude zahájeno pravděpodobně v příštím
týdnu a předpokládaná hodnota zakázky je necelá 1 miliarda Kč bez DPH.


Správní činnosti 
Zajišťujeme správní činnosti k zajištění dvou změn územního rozhodnutí převážně inženýrských sítí. Aktuálně se v obou případech čeká na nabytí právní moci. V letošním roce budou podány žádosti o stavební povolení na všech dotčených úřadech.
V trvalém záboru stavby není aktuálně vykoupen 1LV ve vlastnictví fyzických osob, kde probíhá vyvlastňovací řízení, a jsou aktualizovány smlouvy o právu provést stavbu s místními samosprávami.
Pro umístění inženýrských sítí jsou zřizovány věcná břemena případně smlouvy o smlouvách budoucích. Úspěšnost zřízení věcných břemen je ovšem menší než v případě zajišťování trvalého záboru a očekává se přibližně 100 vyvlastňovacích řízení.


29.11.2017

Ing. Miroslav Šenkýř
ŘSD ČR

Územní plán Napajedla - schéma dopravy

Územní plán Napajedla - schéma rozvojových ploch


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate