Oznámení - rekonstrukce plynovodních sítí ve městě

Pondělí, 05.03.2018

Připravuje se rozsáhlá rekonstrukce plynovodních sítí ve městě

Společnost GasNet ze skupiny innogy zahájí v příštím roce v Napajedlích jednu z největších investičních akcí ve Zlínském kraji. Bude se jednat o rozsáhlou rekonstrukci místní plynovodní sítě, ke které musí innogy přistoupit z důvodů jejího postupného stárnutí a zejména pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek zemního plynu pro obyvatele města. Rekonstrukcí plynovodní sítě bude stávající nízkotlaká tlaková hladina převedena na středotlakou. Bude provedena kompletní výměna stávající rozvodné sítě, budou rekonstruovány přípojky k jednotlivým objektům a dojde k vymístění měřiče a hlavního uzávěru plynu na hranici veřejně přístupného pozemku. Celková investice přesáhne částku 140 mil. Kč, předpoklad zahájení akce v květnu příštího roku a ukončena v roce 2021. Vše závisí na vyřízení potřebné legislativy, tzn. i uzavření nových smluvních vztahů mezi jednotlivými majiteli připojených nemovitostí a společností GasNet. V současné době prostřednictvím zástupců projekčních kanceláří dochází k postupnému oslovování a uzavírání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a „Dohody o realizaci plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“ s vlastníky nemovitostí, kteří budou dotčeni budoucí rekonstrukcí. Rovněž probíhá zpracování projektové dokumentace a snahou plynařů je společně s vedením města naplánovat celou rekonstrukci tak, aby omezila běžný život ve městě co nejméně. Také proto bude rozdělena do 16 navazujících etap, opravovat se budou plynovody např. v ulicích Hřbitovní, Pod Kalvárií, Zámecká, Komenského, Husova, Jiráskova, Bartošova, Nábřeží, Chmelnice, Smetanova, Dr. Beneše, Kollárova, Žerotínova, Sadova, Lány, Příční, Masarykovo náměstí, a ul. 2. května. Veškeré práce budou plánovány s maximálním zřetelem na bezpečnost na stavbě i v jeho okolí a o termínech zahájení rekonstrukce jednotlivých etap a dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

Ing. Pavel Zajíc, tiskový mluvčí innogy


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate