Udělení Medailí Města Napajedla

Pondělí, 25.06.2018

Zastupitelstvo města Napajedla dne 20.června 2018 udělilo 8 ocenění za mimořádné dlouhodobé zásluhy v oblasti kultury, společenské, výchovy mládeže a humanity. Na oslavách u příležitosti 100 let ČSR dne 24.června 2018 předala Medaile Města Napajedla starostka Ing. Irena Brabcová těmto osobnostem:

Miroslavě Havalové

za dlouholetou obětavou práci vedoucí Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, zejména pak za režii divadelních představení a propagaci souboru

Blažence Koulové

za dlouholetou všestrannou práci knihovnice, kronikářky a členky Muzejního klubu

Josefě Pavlíkové

za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti, jehož byla zakládající členkou

Františku Vykoukalovi

za dlouholetou aktivní práci ve Sboru pro občanské záležitosti

Antonínu Harníkovi

za dlouholetou práci v oblasti kultury, zejména za činnost v Loutkovém divadle Klubíčko

Josefu Sudolskému

za celoživotní práci s mládeží a všestrannou činnost ve skautingu

Lubomíru Sudolskému (in memoriam)

za celoživotní práci s mládeží a všestrannou činnost ve skautingu

(ocenění převzala manželka Marie Sudolská)

U příležitosti 100. výročí narození plk. v. v. Stanislavu Mikulovi (in memoriam)

za činnost v odboji a za celoživotní zásluhy v oblasti rozvoje humanity a vlastenectví

(ocenění převzala manželka Ludmila Mikulová)

Foto: Marian Vaňáč


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate