Rekonstrukce ulice Bartošova

Středa, 21.11.2018

Město Napajedla ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje příspěvková organizace připravuje celkovou rekonstrukci ulice Bartošova s názvem „Silnice III/4973: Napajedla“.

Předmětem akce je kompletní obnova komunikace III. třídy v celé její délce, která je rozdělena na několik stavebních objektů:

Stavební úprava silnice a napojení místních komunikací. Tato akce spočívá v odstranění stávajících, zcela nevyhovující konstrukčních vrstev a provedení zcela nových konstrukčních a obrusných vrstev, včetně odvodnění, při níž dojde k rozšíření silnice na 6 m. Výškové a směrové řešení silnice bude přibližně kopírovat současný stav. Po rekonstrukci komunikace bude opětovně obnoven obousměrný provoz vozidel. Stavebníkem a investorem stavební úpravy silnice a napojení místních komunikací bude Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

Město Napajedla bude investorsky zajišťovat navazující stavbu oboustranných podélných parkovacích stání z betonové dlažby s možností zasakování, dále stavbu jednostranného chodníku z betonové dlažby, kdy současně u sjezdů dotčených stavbou dojde k jejich výškové úpravě, a výměnu veřejného osvětlení, které bude oproti stávajícímu stavu přesunuto na stranu protější. Po ukončení realizace stavby chodníku budou mezi městem Napajedla a vlastníky pozemků, na nichž bude chodník umístěn, dořešeny majetkoprávní vztahy.

V předstihu před samotnou výše popsanou akcí by měla proběhnout i rekonstrukce stávajících inženýrských sítí (vodovod, plynovod, vedení NN event. VN, aj.), které samostatně připravují jejich vlastníci a správci.

V rámci přípravy této akce se uskutečnilo na Městském úřadě v Napajedlích dne 14. 11. 2018 jednání s občany ulice Bartošova, při kterém byli seznámeni s připravovaným záměrem, a při němž projevili při obnově obousměrného provozu vozidel obavy z nárůstu dopravy a ohrožení jejich bezpečnosti. Tento podnět a případná bezpečnostní opatření budou řešeny se správcem komunikace III. třídy a Policií ČR.

Předpoklad začátku realizace stavby je po dokončení stavby D55 Otrokovice, obchvat JV. Do této doby by měly být realizovány rekonstrukce inženýrských sítí.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate