Rozpočet města Napajedla na rok 2019

Čtvrtek, 29.11.2018

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 28. listopadu 2018 schválilo rozpočet města Napajedla na příští rok. Schválený rozpočet má následující podobu - příjmy ve výši 142 481 000,- Kč, výdaje ve výši 185 771 000,- Kč a financování ve výši 43 290 000,- Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový a na jeho pokrytí jsou použity úspory města z minulých let. Město Napajedla ve schváleném rozpočtu na rok 2019 nesplácí úvěr a nečerpá nový.

Příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle tříd:

-       třída 1 – Daňové příjmy                 125 307 000,- Kč

-       třída 2 – Nedaňové příjmy                11 174 000,- Kč

-       třída 3 – Kapitálové příjmy                              0,- Kč

-       třída 4 – Transfery                             6 000 000,- Kč

-       třída 5 – Běžné výdaje                    132 541 000,- Kč

-       třída 6 – Kapitálové výdaje                53 230 000,- Kč

-       třída 8 – Financování                         43 290 000,- Kč

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Závazné ukazatele budou sděleny subjektům, které se mají jimi v průběhu roku 2019 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce (investice a rozsáhlé opravy), budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

Podrobnější údaje o členění a obsahu schváleného rozpočtu města Napajedla na rok 2019 budou publikovány v lednovém vydání Napajedelských novin. 

Článek poskytl: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru MěÚ Napajedla

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate