Lednové akce v Napajedlích

Úterý, 05.02.2019

  1. Statistika obyvatel
  2. Tříkrálová sbírka
  3. Koncert pro Natálku
  4. Tříkrálový koncert
  5. Vernisáž výstavy 80 SUPŠ
  6. Vzpomínka na 100 let republiky
  7. Hasičská zábava
  8. Pohádková výtvarná soutěž
  9. Napajedelský uzlík

 

1. Statistika obyvatel

V prvních měsících nového roku dochází k bilancování a hodnocení roku uplynulého. Dnes tedy přicházíme se statistikou obyvatel za rok 2018.

Počet narozených dětí v Napajedlích dosáhl v loňském roce číslovky 66, což je o 5 dětí více než v roce 2017. Děvčat se narodilo jen 22 a chlapců přibyl dvojnásobek, tedy 44. Na věčný odpočinek v roce 2018 odešlo 83 obyvatel, což je o 10 obyvatel více než v předchozím roce. Průměrný věk byl k 1. lednu 2019 43,92 let, což znamená, že nám obyvatelstvo zestárlo o 0,35 setinek. Během roku 2018 se z Napajedel odhlásilo 155 občanů a naopak přihlásilo 152 obyvatel. K trvalému bydlišti bylo tedy k 31. 12. 2018 hlášeno 7.205 obyvatel, což je o 19 méně než v roce 2017.

 

2. Tříkrálová sbírka

5. ledna proběhla v Napajedlích Tříkrálová sbírka, kterou každým rokem pořádá Charita České republiky.

Do celorepublikové akce Charity České republiky Tříkrálová sbírka se letos v Napajedlích zapojilo 140 koledníků s 36 vedoucími, z nichž někteří sami začínali jako koledníci. Děti se, dle slov hlavní organizátorky paní Broni Veselé, na koledování těší a už často mají domluvené celé skupinky. Vedle koledníků se do akce zapojují i dalších dobrovolníci zabezpečující jejich zázemí. Přípravou každého nového ročníku se již od listopadu zabývá spolu s paní Veselou i Jiřina Jurčová a den před samotnou sbírkou se letos sešlo 8 žen, aby pro krále nažehlily pláště a připravily potřebné věci pro vedoucí skupinek. V samotný den koledování se o skupinky starali tři dobrovolníci a další čtyři pak pomáhali se sčítáním obsahu pokladniček.Podpořit svou přítomností všechny koledníky přišli: starostka města Napajedla Irena Brabcová, ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice Peter Kubala a kněz místní farnosti Ryszard Turko, který všem koledníkům před vykročením do ulic města požehnal. Letos bylo tříkrálové koledování veselejší o čerstvě napadlý sníh, který akci dodal tu správnou, ještě stále vánoční atmosféru. Příspěvek na občerstvení pro koledníky poskytlo město Napajedla a Charita Otrokovice, pod kterou spadá i Tříkrálová sbírka v Napajedlích. Vydatným příspěvkem bylo 150 koblížků a 15 pecnů chleba pro koledníky, které daroval pan Lapčík z Topolné. Zázemí pro koledníky poskytlo město Napajedla v budově bývalého kláštera. Mnozí občané už na koledníky čekali nejen s finančním obnosem, ale také s ovocem, sladkostmi či teplým čajem, aby se malým koledníkům veseleji koledovalo. V letošním roce bylo v Napajedlích vykoledováno 172 517 korun, což je o 4 382 koruny více než v loňském roce.Pokud byste věděli o někom, kdo by nutně potřeboval finanční pomoc, například při problému zaplatit dětem ZUŠ, tábor, obědy ve škole, nebo potřebují pomoc lidé, kteří jsou sami, můžete se obrátit na charitu Otrokovice, pana faráře nebo i na paní Broňu Veselou a určitě se řešení najde. Za odměnu je pro koledníky z Napajedel připraveno bruslení na zimním stadionu ve Zlíně a návštěva kina.

 

3. Koncert pro Natálku

21. prosince se v Klášterní kapli konal Koncert pro Natálku, na kterém vystoupilo osm mladých umělců.

Dobročinný Koncert pro Natálku uspořádaly rodiny Stašova a Czirokova, jako vzpomínka na Natálku a její lásku ke zvířatům. Koncert byl uspořádán v komorním stylu a publiku se v klášterní kapli představili mladí umělci jako klavíristka Ivona Hiršová, houslistka Alice Minaříková, úspěšný akordeonista Martin Kot, nebo Tomáš Staněk, který za klavírního doprovodu Pavla Procházky vystřídal hned tři hudební nástroje, a to klarinet, příčnou flétnu a saxofon. Ve dvou vstupech pak vystoupil zpěvák, klavírista a kytarista Marek Švanda, kytarista Miroslav Malík a zpěvačka Nela Stašová. A jak uvedli sami pořadatelé, koncert proběhl v atmosféře plné něhy a souznění ve vzpomínkách na ty, co už s námi nejsou. Výtěžek z koncertu byl věnován Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava.

 

4. Tříkrálový koncert

V zrcadlovém sále napajedelského zámku se uskutečnil Tříkrálový koncert tří dětských pěveckých sborů z 11. základní školy Zlín – Malenovice.

12. ledna uspořádal zámek Napajedla a 11. základní škola Zlín – Malenovice Tříkrálový koncert. Konal se v zrcadlovém sále zámku a pro publikum složené převážně z rodičů a příbuzných vystupujících zazpívaly hned tři dětské sbory: přípravka pro žáky 1. a 2. třídy, sbor Čamlíci pro žáky 3. až 5. tříd a sbor Carmina bona, což v překladu znamená „Dobrá píseň“ pro žáky 6. až 9. tříd. Sbory přednesly pod vedením sbormistryň Dany Kozárkové, Lucie Juříčkové a Kláry Bartoníkové písně doby vánoční.

 

5. Vernisáž výstavy 80 SUPŠ

17. ledna byla ve výstavním sále napajedelského muzea zahájena výstava pedagogů k jubileu Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště.

Nová výstava k 80. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti prezentuje komorní formou 19 vybraných autorů, kteří jsou současně pedagogové na této škole. Mnohé z nich pojí k uměleckoprůmyslové škole nejen zaměstnání, ale i dřívější studium. Vernisáž výstavy zahájila Kateřina Barešová – zástupkyně ředitelky Klubu kultury Napajedla a vzácnými hosty zde byli radní zlínského kraje pro kulturu Petr Gazdík, starostka Napajedel Irena Brabcová, a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Ivo Savara. S obsahem vystavených děl návštěvníky seznámili kurátoři výstavy historik umění Martin Dvořák a vyučující obor grafický design Dagmar Jahodová. Mezi dalšími hosty z řad výtvarníků, představitelů obcí a institucí byl přítomen starosta obce Žluta Stanislav Kolář a ředitel Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec. Instalace výtvarných a uměleckých děl nemá společné téma. Jejím posláním je upozornit prostřednictvím zajímavých autorů na tendence a jevy ve světě výtvarného umění. Je tedy přehlídkou tvůrčích osobností a výtvarných individualit, které spojuje takzvané svobodné umění vlastního tvoření. Za cca 40ti díly se skrývají díla Lubomíra Ančince, Marie Borošové, Viléma Čecha, Dagmar Jahodové, Radka Krchy, Jitky Langerové, Miroslava Maliny, Kamila Mikla, Ivana Pecháčka, Františka Petráka, Kláry Roche Popelky, Jana Pospíšila, Nike Silné, Jaromíry Slívové, Jany Smahelové, Rostislava Štefánka, Zdeňka Tománka, Vladimíra Zálešáka a Michala Zemana. Všichni jsou to současní pedagogové školy napříč téměř všemi obory. Samotná vernisáž výstavy přilákala přes 190 návštěvníků a tak se dá očekávat, že bude lákadlem nejen pro mladé, začínají výtvarníky, ale také pro rodiče výtvarně nadaných dětí či milovníky umění.

 

6. Vzpomínka na 100 let republiky

V následující zprávě se ještě ohlédneme za rokem 2018, ve kterém jsme oslavili 100 let republiky a zavzpomínáme na akce v Napajedlích, které se tomuto výročí věnovaly.

Oslavy 100 let republiky, které probíhaly v roce 2018, zahájilo město Napajedla 22. února vernisáží výstavy T. G. Masaryk ve fotografii, která proběhla ve výstavním sále muzea v budově Nového kláštera. / 24. června pak byla prvnímu Československému prezidentovi odhalena busta v prostorách napajedelské radnice. K výročí 100 let republiky ji vytvořil sochař Miroslav Boroš. / Ve stejný den, tedy 24. června byla zahájena venkovní výstava věnovaná století Napajedel. Vedle historických snímků byly pro srovnání přiloženy snímky stejných míst ze současnosti. / 21. června byla na místním hřbitově uctěna památka Jaroslava Nováka, který zahynul v Praze při invazi vojsk v roce 1968. / Tomuto osmičkovému výročí byla věnována i obnovená výstava Jaroslav Novák – srpen 1968 v napajedelském muzeu. / V rámci oslav 100 let republiky byl 17. října hostem v Napajedlích renomovaný historik a spisovatel – plukovník generálního štábu Eduard Stehlík, který v sále kina přednášel o historii a současnosti naší armády. / 19. října pak klášterní kaplí zněla hudba první republiky, kterou ke svému repertoáru v rámci oslav republiky zařadila zlínská jazz-popová kapela Apoaché. / 22. října navštívila Napajedla herečka Drahomíra Hofmanová, která zavzpomínala na natáčení filmu z roku 1968 Všichni dobří rodáci. / 25. října už oslavy 100 let republiky v Napajedlích vrcholily. Nejprve se žáci 1. základní školy v dopoledních hodinách spontánně zapojili do tvoření plakátů k danému tématu z dohledaných historických i současný obrázků a informací. / V odpoledních hodinách 25. října uctili představitelé města a hosté ze Slovenska památku padlých v první světové válce u hrobu generála Šnejdárka na místním hřbitově. / V ten samý den 25. října večer se uskutečnila vernisáž Československo a Česko na mapových pohlednicích, kde byly vystaveny exponáty ze sbírky kartografa Tomáše Grima, doplněné exponáty Československé obce legionářské. / Poslední akcí bylo utvoření české státní vlajky v podání všech žáků a učitelů 2. základní školy, která 26. října symbolicky zakončila řadu akcí, věnovaných 100. výročí naší nejprve Československé a nyní České republiky.

 

7. Hasičská zábava

Tradiční Hasičská zábava v Napajedlích přilákala do tanečního sálu v místní sokolovně na 180 návštěvníků.

26. ledna uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Napajedla již 19. ročník tradiční Hasičské zábavy. Letos si mohlo téměř 180 návštěvníků  širokého věkového spektra v sále sokolovny vychutnat výborné víno a další občerstvení ze široké nabídky hasičského bufetu, který byl v závěru zábavy téměř vyprodán. Díky kvalitnímu podání rockových a popových hitů i taneční hudby či evergreenů v podání populární napajedelské skupiny AVENTIS, byl taneční parket neustále zaplněný. Program hasičské zábavy byl dvakrát zpestřen exotickým vystoupením orientálních tanečnic. Duo Džamila zatančilo břišní tanec a skupina Nefertari, jejichž dvě tanečnice jsou také členkami Sboru dobrovolných hasičů Napajedla, předvedla tanec s křídly a vějíři. Vyvrcholením zábavy byla bohatá tombola, ve které bylo ve dvou blocích vylosováno celkem 80 hodnotných cen. Hlavní cenou v tombole byl LED televizor s úhlopříčkou 100 cm a dalšími hodnotnými cenami byly: sada zimních pneumatik, poukaz na slevu v hodnotě 10.000,- Kč na novou kuchyň a 30 litrový sud piva. Příjemná atmosféra, hasičská výzdoba a perfektní organizace zábavy místním sborem dobrovolných hasičů, láká každým rokem stále více hostů nejen z Napajedel. Spokojenost tak byla na straně pořadatelů i návštěvníků, kteří se již těší na příští, jubilejní 20. ročník Hasičské zábavy.

 

8. Pohádková výtvarná soutěž

V prvním kole Pohádkové výtvarné soutěže bylo oceněno 24 jednotlivců a 3 kolektivy žáků mateřských a základních škol.

V rámci Dětského divadelního festivalu Pohádková skládanka, uspořádal Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka výtvarnou soutěž pro žáky mateřských a základních škol. Polovina dětí viděla pohádku domácího souboru Zdeňka Štěpánka „Karkulka – jak ji neznáte“ a druhá polovina dětí zhlédla pohádku „Schválnosti princezny Schválničky v podání žáků 9. třídy Základní školy Halenkovice. Celkem se do výtvarné soutěže zapojily 2 třídy Mateřské školy Napajedla, 2 třídy Mateřské školy Babice, Mateřská a základní škola Pohořelice, 3 třídy 2. základní školy Napajedla a 4 třídy 1. základní školy Napajedla. V prvním kole jednotlivců byli oceněni: Maxík, Petřík a Anička ze třídy Veverek Mateřské školy Napajedla; Zuzanka a Tomášek ze třídy Motýlků Mateřské školy Napajedla; František, Esterka a Matyášek ze třídy Zvonečkové Mateřské školy Babice; 6 žákyň Mateřské a základní školy Pohořelice, Lucie, Jiří a Matěj z 2.B 2. základní školy Napajedla, 3 žáci 3.A 2. základní školy Napajedla a Tobiáš, Lenka, Alžběta a Verunka z 3.B 2. základní školy Napajedla. V prvním kole kolektivů si ceny odnesla třída Motýlků Mateřské školy Napajedla, třída Sluníčková z Mateřské školy Babice a třída 2.B 2. základní školy. Ve druhém kole čeká na své oceněné ještě 1. základní škola Napajedla. Všechny ceny pro jednotlivce i kolektivy a sladké odměny pro všechny zúčastněné věnoval Klub kultury Napajedla.

 

9. Napajedelský uzlík

Sbor dobrovolných hasičů Napajedla se 1. ročníkem soutěže mladých hasičů „Napajedelský uzlík“ zapojil do Uzlovací ligy Zlínského kraje.

26. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Napajedla v sále sokolovny 1. ročník uzlovací soutěže mladých hasičů „Napajedelský uzlík“. Celkem se přihlásilo 214 závodníků a 39 týmů ze Zlínského kraje. / Do soutěže družstev mladších žáků se přihlásilo 14 týmů. V této kategorii zvítězily Oldřichovice v čase 29.61 sekund; druhé místo si vyuzlovalo družstvo Pohořelice A v čase 32.14 sekund a bronz vybojovalo družstvo Prštné B v čase 41.17 sekund. Napajedelské družstvo mladších žáků obsadilo 9. příčku. / Do soutěže družstev starších žáků se přihlásilo 25 družstev. Po urputných bojích si vítězství vybojovaly Pohořelice A v čase 25.19 sekund, stříbrnou příčku obsadil Újezd v čase 25.33 sekund a třetí místo si vyuzlovaly Malenovice v čase 27.21 sekund. Družstvo napajedelských starších žáků se zařadilo na 8. místo. / V soutěži jednotlivců se do kategorie mladších žáků přihlásilo 92 soutěžících. Tuto kategorii na celé čáře ovládla Anna Karpielová, která si časem 15.08 sekund vybojovala zlatou příčku. 2. místo si vyuzlovala Nela Konečná z Oldřichovic v čase 18.80 sekund a těstě za ní s časem 18.98 sekund skončil na třetím místě Jakub Kotas z Kvítkovic. Napajedelským nejlepším mladším žákem byl Damián Baroň na 16. místě. / V soutěži jednotlivců se do kategorie starších žáků přihlásilo 106 soutěžících. Tuto kategorii ovládla Karolína Kučerová z Malenovic, která si v čase 12.83 sekund vybojovala vítězství. Stříbrnou příčku obsadila s časem 13.67 sekund Elena Londinová z Ludkovic a třetí místo si vybojovala Karolína Stoklásková z Pohořelic v čase rovných 14.00 sekund. Nejlepší napajedelskou zástupkyní byla Anna Maniaková na 31. místě. / V soutěži jednotlivců se ještě utkalo 16 dorostenců. V čase 12.97 sekund si zlato vyuzloval Vojtěch Trčala z Malenovic, před druhou Annou Janků z Újezdu s časem 13.72 sekund a třetím Janem Ordeltem z Malenovic s časem 13.77 sekund. Nejlepší napajedelskou dorostenkou byla Lucie Cahelová na 7. místě. / Soutěž Napajedelský uzlík je zařazena do seriálu soutěží pod názvem Uzlovací liga Zlínského kraje, která vznikla především proto, aby se na jednotlivých soutěžích sjednotila pravidla a mladí hasiči měli větší motivaci se zapojit do jedné z částí zimní přípravy. Mladí hasiči váží uzly v pevně daném pořadí, a to lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici. Přičemž čas je měřen elektronicky. V celkovém hodnocení Uzlovací ligy patří napajedelským mladším žákům po 6. kole krásné 8. místo z 32 družstev a starším žákům 7. místo z 23 družstev. / V jednotlivcích si za Napajedla nejlépe vede v mladších žácích Damián Baroň, kterému patří šesté místo ze 162 soutěžících, ve starších žácích Lukáš Lipenský, který je 30. ze 167 soutěžících a v dorostencích Lucie Cahelová, která je 2. z 31 soutěžících. Na družstva i jednotlivce čekají ještě 2 kola a to 9. února v Traplicích a 23. března na Žlutavě, kde celá liga vyvrcholí.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate