Březnové akce v Napajedlích

Úterý, 02.04.2019

 1. Ples 2. základní školy
 2. Karneval Školní družiny 2. ZŠ
 3. Investiční záměry města do dopravní infrastruktury
 4. Masopustní průvod dětí Mateřské školy
 5. Plánovaná rekonstrukce ulic Bartošova a Dr. Beneše
 6. Výroční schůze členů napajedelské organizace STP
 7. Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
 8. Ples 1. základní školy
 9. Co četly děti před 100 lety
 10. Expediční kamera
 11. Vynášení Moreny
 12. Recitační soutěž
 13. Premiéra Dovolená s rizikem
 14. Velikonoční dílničky ŠD 2. ZŠ

 

1.

Ples 2. základní školy

16. února se v sále Sokolovny uskutečnil Ples 2. základní školy.17. ročník zahájilo svým předtančením 32 žáků devátých tříd.

17. školní ples už tradičně uspořádala 2. základní škola Napajedla a hlavním programem bylo předtančení žáků 9. tříd. Slavnostní chvíli předcházelo čtyřměsíční nacvičování a v den plesu ještě poslední pokyny od trenérek, a to učitelky základní školy Kláry Terezie Hrachovské a vychovatelky školní družiny Petry Šulcové. Nechybělo také nezbytné doladění společenského oděvu u chlapců, ale především u dívek, které se proměnily v krásné slečny, princezny či nevěsty. Zahájení plesu se ujal ředitel školy Miroslav Veselý a vychovatelka školní družiny Petra Šulcová. Návštěvníci plesu si mohli zakoupit lístky do tomboly, která byla, díky štědrým dárcům bohatá a hodnotná. Cen v tombole bylo přes 300 a nejhodnotnějšími z nich byly závodní koloběžka a hoverboard čili balanční kolonožka. I v letošním roce žáci 9. tříd v počtu 16 páru předvedli předtančení v duchu společenských tanců a před zaplněným sálem sokolovny nechyběla u mnohých z nich nervozita. Přesto se tanec k velké radosti všech zúčastněných povedl na výbornou a mladí lidé poděkovali svým rodičům za trpělivost a přípravu k uvedení do společnosti. Za nácvik slavnostního předtančení 32 žáků devátých tříd 2. základní školy předalo svým tanečním trenérkám kytice s dárkovými balíčky. Další část plesového programu již patřila sólu pro rodiče s jejich dětmi. Ples si vedle hlavních aktérů, žáků 9. tříd užili i rodiče a další hosté plesu v čele se starostkou města Irenou Brabcovou. Na 250 návštěvníků si při vynikající hudbě v podání slovenské skupiny Lego výtečně zatancovalo a hlavně se dobře bavilo.

 

2.

Karneval Školní družiny 2. ZŠ

Letošní karnevalovou sezónu v Napajedlích zakončila školní družina 2. základní školy ve sportovní hale.

Tradiční karneval Školní družiny 2. základní školy přilákal přes sto žáků školy, kteří se zapojili nejen do tance a představení svých pestrobarevných masek, ale také se zúčastnili soutěží na pěti stanovištích. Ať už to byla prohazovaná, slalom pro obří tlapy, házení míčků na hrazdičku, kruháč nebo plechovková pyramida, pokaždé se děti při plnění různých pohybových dovedností dobře bavily. Během zábavného odpoledne vystoupily tanečnice z Rytmíku a Rytmíčku pod vedením Petry Šulcové a k modernímu tanci těchto kroužků se mohly připojit i všechny přítomné masky. Součástí každého ročníku Karnevalu školní družiny je vyhlášení a ocenění zajímavých masek. Letos si ceny odneslo 10 masek zvířecích, 10 masek nejvtipnějších a nejoriginálnějších a 10 masek nejkrásnějších. Zlatým hřebem programu byla volba Krále a královny karnevalu.

 

3.

Investiční záměry města do dopravní infrastruktury

Jedním z projednávaných bodů na 3. zasedání zastupitelstva města bylo představení investičních záměrů města do dopravní infrastruktury.

Jako první k bodu 16. Investiční záměry města do dopravní infrastruktury, který se projednával v sále městského kina, vystoupil na 3. zasedání zastupitelstva města projektant Rudolf Nečas. S městem spolupracoval již v minulosti na různých dopravních řešeních ve městě a z tohoto důvodu byl loni osloven ke spolupráci na hledání dalších dopravních řešení. Přítomným zastupitelům a hostům z řad občanů města Rudolf Nečas sdělil, že v loňském roce zpracovávali 5 projektů, týkajících se koordinace hlavních dopravních vztahů na území města Napajedel. Úkolem bylo zaznamenat stavby v souvislosti s výstavbou dálnice D55, která povede od Hulína přes Otrokovice po Uherské Hradiště a dál. V rámci této stavby uvažuje Správa železniční dopravní cesty o zrušení 2 železničních přejezdů a jejich nahrazení jedním nadjezdem. Spolu s tím by došlo k přemístění stávající vlakové zastávky severně od podniku Fatra, a že je také uvažováno o vybudování podchodu pod dálnicí a lávky přes řeku Moravu, takže Zámoraví by bylo spojeno přímo s centrem města. Dalším úkolem Rudolfa Nečase byla studie ulice Komenského a naznačení, jak zklidnit provoz v lokalitě mezi školami a kostelem, a to hlavně v ranních a odpoledních hodinách, kdy rodiče přivážejí a odvážejí děti do škol. Řešení vidí ve dvou malých okružních křižovatkách, které by zpomalily dopravu, a usnadnily rodičům otáčení v této problematické části města. Součástí úpravy komunikace by byla různá odstavná stání krátkodobého charakteru. Severní část ulice Komenského, díky současnému problému s parkováním a silným provozem, je v návrhu jednosměrná s odstavným stáním v šířce 2 m. Cyklistům by zůstal provoz obousměrný. Pro lokalitu Nábřeží přišel podnět na úpravu dopravní infrastruktury od Hasičského záchranného systému, kdy se při odbočování hasičských cisteren a záchranných plošin či žebříků z místní komunikace na komunikaci obslužnou k výškovým bytovým domům, dostávají do střetu se zaparkovanými vozidly. Parkovací státní zde byla vybudována v 70. letech, kdy při nízkém počtu vozidel, platily jiné normy pro počet parkovacích stání u bytových domů, než v současné době. Nyní je zde 626 stání pro osobní vozidla, ale podle normy by jich mělo být 1086. Po provedení průzkumu tak byla navržena nová parkovací stání, kdy se našlo místo ještě pro 228 stání, a to včetně vybudování dvoupodlažního parkování na současném parkovišti severozápadně od Lidlu. Dále Rudolf Nečas hovořil o propojení města s lokalitou Padělky cyklostezkou pro cyklisty a chodce, která by vedla z ulice Dr. Beneše do průmyslové zóny v Kvítkovicích a sloužila by převáženě pro zaměstnance tamních firem. Jako poslední studii představil Rudolf Nečas řešení okružní křižovatky před Lidlem, která by měla sloužit pro zklidnění dopravy a zároveň jako upozornění pro řidiče, že se blíží do centra města. Tato okružní křižovatka by měla také všechny prvky pro bezpečný pohyb chodců a ve spolupráci města s UTB Zlín by střední ostrůvek byl vyplněn uměleckým prvkem.

 

4.

Masopustní průvod dětí Mateřské školy

Děti z Mateřské školy Napajedla se 5. března vydaly do ulic města v masopustních maskách.

Vysoké čepice, krepové růže, barevné třásně či roztodivné masky medvědů, šašků a další masopustních kostýmů bylo možno vidět v rachotícím a hrajícím průvodu dětí z Mateřské školy Napajedla. V převlecích byly také paní učitelky, které děti na jejich pouti městem doprovázely a to dokonce i s kytarou. Počátek Masopustu nastává po svátku Tří králů, má tedy pevné datum 6. ledna. Jeho konec je však závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva jako je Bakchus. Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Masopust vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny Masopustu, tedy v masopustní neděli, pondělí a úterý, které jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, jako průvod masek, scénické výstupy a končí převážně taneční zábavou s pochováváním basy. Také na děti z mateřské školy, které si dovádění v maskách užívaly, čekaly po dlouhém průvodu ulicemi města ve školní kuchyni voňavé koblížky. Ale než se vrátily do školky, udělaly svým pestrým průvodem radost všem lidem, které na své pouti městem potkaly. Děti se také díky svým učitelkám a svému charakteristickému ustrojením při obchůzce města dozvěděly, jak se tato tradice kdysi dodržovala téměř ve všech obcích a městech a kterou již v té pravé masopustní atmosféře uvidíme jen v hrstce našich vesnic.

 

5.

Plánovaná rekonstrukce ulic Bartošova a Dr. Beneše

Na 3. zasedání zastupitelstva města byla představena projektová dokumentace k plánovaným rekonstrukcím ulic Bartošova a Dr. Beneše.

Vzhledem k chystané výstavě dálnice D 55, která povede přes katastrální území města Napajedla, vyhlásilo Ředitelství silnic Zlínského kraje ve spolupráci s městem Napajedla výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci dvou ulic, kterých se výstavba dálnice nejvíce dotkne. Nejprve projektant Kamil Prokůpek představil projektovou dokumentaci k ulici Doktora Beneše, do které v severní části bude vyúsťovat dálniční přivaděč. Ten se bude směrem do ulice zužovat na 6,5 metru pro zpomalení průjezdu automobilů. Kousek od tohoto místa bude přemístěna autobusová zastávka směrem na Otrokovice s čekacím pruhem pro cestující. V těsné blízkosti tohoto pruhu povede smíšená cyklostezka až po křižovatku s ulicí Zahradní. Zde cyklisté i chodci přejdou silnici na druhou stranou, kde bude navazovat dělená cyklostezka, kdy pás pro cyklisty bude oddělen od chodníku pro pěší v šířce 1,5 metru v blízkosti rodinných domů. Také autobusová zastávka směrem do centra Napajedel bude přemístěna více severně směrem k přivaděči. Původně požadované podélné parkování v této ulici bylo vzhledem k nedostatečným rozhledovým úhlům zamítnuto. / Také u rekonstrukce ulice Bartošova, jejíž projektovou dokumentaci představil projektant Radek Jaroš, byl zamítnut parkovací pruh ze stejného důvodu, na který upozornili zástupci odboru dopravy a Policie České republiky. Ulice Bartošova navíc patří také k silnicím III. třídy a tudíž do ní bude vrácen obousměrný provoz. K zavedení obousměrného provozu v ulici Bartošova napsali jejich obyvatelé petici pro zachování jednosměrného provozu z důvodu bezpečnosti a častým dopravním nehodám v minulosti, kdy byl provoz ještě obousměrný. Od minulých let se ale, dle slov Radka Jaroše, změnily zákony a vyhlášky i nároky na bezpečnost. U silnice III. třídy je prvořadou záležitostí dopravní funkce a tudíž její využití v obou směrech. K zpomalení dopravy by měly v ulici Bartošova soužit zpomalovací pásy ze žulových kostek při vjezdu do ulice ze směru od Kvítkovic a měřič rychlosti. Dalším bezpečnostním prvkem, by měl být zelený půlkruhový pás zasahující do křižovatky před benzinovou pumpou, který by měl donutit řidiče odbočit na hlavní cestu a nepokračovat směrem do ulice Zábraní. Ulice Bartošova by při rekonstrukci měla být vybavena novým chodníkem a širokoúhlým osvětlením, které nasvítí silnici i protilehlý chodník.

 

6.

Výroční schůze členů napajedelské organizace STP

7. března se v jídelně Domu s pečovatelskou službou na ulici Sadová uskutečnila výroční členská schůze napajedelské organizace Svazu tělesně postižených.

Místní napajedelská organizace Svazu tělesně postižených má 60 členů a její předsedkyní je Zdena Smolková. Organizační výbor se schází jednou měsíčně a 3 krát do roka pořádají Výroční členskou schůzi, na které zhodnotí činnost za uplynulé období, přednesou připomínky, návrhy a námět na aktivní činnost organizace a členové jsou seznámeni s připravovanými akcemi v dalším období. Mezi činnosti napajedelské organizace Svazu tělesně postižených patří například i zájezdy, výlety či populární turnaje pétanque, při nichž se schází i s dalšími organizacemi v okolí. Každá výroční schůze je také obohacena o kulturní program a tentokrát byli pozváni nejmladší členové Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, kteří členům Svazu přednesli pohádky „O kohoutkovi a slepičce“, „O Červené Karkulce“ a „O Budulínkovi“. Vyprávění dětí bylo proloženo písničkami s tanečky a doplněno obrázkovým skládáním právě přečtených pohádek, kterého se všichni přítomní zúčastnili a procvičili si tak nejen paměť, ale i jemnou mechaniku pohybu a logické uvažování. Rodinná atmosféra tak příjemně naladila členy Svazu tělesně postižených i mladé herce z Divadelního souboru.

 

7.

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

V rámci akce Březen – měsíc knihy se už po 16. zapojila Knihovna Boženy Benešové Napajedla do celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.

V březnu, kdy je měsíc věnován knihám, zvou knihovnice do prostoru plného knížek, žáky prvních tříd, aby je seznámily s chodem knihovny. Tyto speciální besedy, při kterých jsou prvňáčkům rozdány jejich první půjčovací průkazky, se konají v rámci celostátního projektu „Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka“. Cílem tohoto projektu je rozvoj zájmu o četbu u žáků prvních tříd a pro některé z dětí vůbec první seznámení s knihovnou a tím jak funguje. Prvňáčci se v knihovně dovídají, jak rozeznají knížky s pohádkami, které jsou dobrodružné a kde najdou knihy naučné. Poučné vyprávění bylo zakončeno možností vypůjčit si knížku, kterou si budou moci sami přečíst. Žáci prvních tříd do konce roku ještě několikrát knihovnu navštíví a na závěr školního roku dostanou za svou snahu odměnu v podobě knížky, která je původní českou novinkou a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Letos je do projektu zapojeno 80 dětí z prvních tříd z Napajedel a Pohořelic. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha „Kde se nosí krky“ spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz.

 

8.

Ples 1. základní školy

Už po třiadvacáté se sálem Sokolovny v Napajedlích rozezněly tóny Polonézy, zahajující Společenský ples 1. základní školy.

Už tradičně Společenský ples pro své příznivce pořádalo ředitelství 1. základní školy Napajedla a výbor Sdružení rodičů a přátel školy, který se aktivně zapojuje do všech veřejných akcí tohoto vzdělávacího zařízení a také je všemožně podporuje. Nervozita před zahájením předtančení, poslední úpravy garderóby i sdělování si svých slavnostních pocitů, to vše předcházelo samotnému zahájení plesu. Toho se spolu s uvítáním hostů ujala ředitelka školy Dana Pospíšilová a spolu s ní přišli hosty pozdravit i zástupci žáků, kteří zároveň poděkovali učitelkám Evě Táborové a Kateřině Česnekové za trpělivost při nácviku Polonézy. Ta bývá tradičně ozdobou každého ročníku plesu 1. Základní školy a zároveň uvedením žáků devátých tříd do společnosti. Nácviku, který probíhal několik týdnů, se letos zúčastnilo 21 párů žáků devátých tříd. / Po skončení předtančení se rodiče žáků 9. tříd nedali od svých ratolestí k tanci dlouho přemlouvat a parket byl při sólu rodičů s dětmi okamžitě zaplněný. K poslechu a tanci hrálo duo hudebníků ze skupiny Hallo. Mladí lidé si svůj večer jak se patří užívali, a to tancem i společným prožíváním pro ně tak mimořádného večera.

 

9.

Co četly děti před 100 lety

Klub důchodců Sadová navštívily v rámci akce Březen – měsíc knihy knihovnice z Napajedel a Babic.

Kája Mařík, Gabra a Málinka, Broučci a další plejáda knižních titulů zazněla při besedě Klubu důchodců Sadová s knihovnicí Svatavou Ondrášovou z Knihovny Boženy Benešové Napajedla. Z jejího povídání o knihách, které četly děti před sto lety, se přítomní senioři dozvěděli, které knihy byly nejčtenější, v jakém nákladu vyšly a také v jaké kvalitě byly zhotoveny. Mnohá původní vydání se téměř nedochovala, ale mnohé z děl se dočkaly i několikanásobného vydání a mohou je číst i dnešní děti. Obohacením povídání byla čtená ukázka z knihy Kája Mařík, kterou přednesla Eva Kolomazníková. Pro srovnání knih pro děti z let minulých pak Svatava Ondrášová představila tituly, které jsou dětmi nejčtenější v současnosti. Senioři se také během besedy mohli seznámit s novými tituly pro dospělé, které jsou nyní v knihovně a čím by mohly být pro seniory poutavé. Na závěr svého vyprávění rozdala Svatava Ondrášová seniorům kvíz, který obsahoval výroky slavných osobností a k nim měli senioři dopsat autory. Druhým hostem besedy v rámci akce Březen – měsíc čtenářů byla knihovnice Ivana Bičanová z Místní knihovny Babice. Ta napajedelským seniorům přišla povyprávět o trénování paměti a mozkovém joggingu, který seniorům pomáhá využívat techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě.Účastníci si prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je stále ještě funkční. Senioři na základě této zkušenosti začnou přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním, že si ji zapamatují, což ovlivňuje výsledek. Ke svému povídání přivezla Ivana Bičanová seniorům i ukázky paměťových cvičení, na nichž vysvětlila, jak funguje lidský mozek a že je třeba zapojovat do činnosti obě jeho poloviny, které i když spolu úzce spolupracují, mají každá své specifické funkce.

 

10.

Expediční kamera

3. ročník mezinárodního filmového festivalu Expediční kamera v Napajedlích navštívil ultracyklista Svaťa Božák.

Expediční kamera je mezinárodní filmový festival pro cestovatele, sportovce i dobrodruhy. Svým rozsahem je největší cestovatelskou a outdoorovou akcí v České republice. Letos se koná 10. ročník v rámci republiky a po třetí se jej mohou zúčastnit i diváci v Napajedlích. Festivalový program, který během 2 měsíců nabízí svým divákům 200 českých a slovenských měst, nabídl 6 filmů. Spolu s autory snímků zažilo publikum expedici do nitra džungle, mrazivý příběh horolezce zraněného těsně pod vrcholem vysněné hory, adrenalinové putování na horských kolech a packraftech, medailonek handicapované lezkyně, běžeckou výpravu slovenských ultraběžců a cyklistický závod napříč Spojenými státy. A o tomto posledním snímku přijel napajedelským milovníkům cestování a dobrodružství povyprávět ultracyklista Svaťa Božák, který jako první Čech dokončil v roce 2017 šílený závod Race Across America. Jezdí se již 36 let a 3000 lim, což je 4828 km, vyzkouší na maximálně možnou mez tělesnou i duševní odolnost závodníků. Svaťa Božák se vytrvalostní cyklistice věnuje již 15 let a ultramaratony jsou jeho hlavní náplní. Vedle svých poutavých zážitků, přivezl do Napajedel i své závodní kolo, se kterým si vyjel už nejedno cenné místo v tuzemských i zahraničních závodech. Zájem o cestovatelské filmy mezi publikem roste a tak i 3. ročník Expediční kamery v Napajedlích přilákal desítky lidí.

 

11.

Vynášení Moreny

Děti z Mateřské školy v Napajedlích se i letos tradičně loučily se zimou vynášením Moreny.

Morena bývá vyrobena ze slámy či sena, oděna do ženských šatů a znázorňuje paní zimu. Tím, že ji děti za zpívání a vyhrávání vynášejí k řece, chtějí vyhnat všechen chlad z města, aby už přišlo teplo a mohly si hrát na trávníku bez čepic, rukavic a teplého oblečení vůbec. Na své pouti městem svým průvodem s Morenou v čele upozorňovaly lidi, které potkávaly na to, že jaro je tady. Počasí bylo letošní zimu k přírodě šetrné, ale paní zima se ještě nechce vzdát své vlády a občas nám do rána pěkně zamrazí. Přesto ani ranní chlad nezabránil dětem v putování s Morenou k přístavišti na Nábřeží. V přístavišti už na zpívající průvod čekali rodiče a příbuzní některých dětí, aby s nimi naposledy zamávali Moreně, kterou ředitelka školky Martina Švandová hodila za jásotu všech do řeky Moravy. S Morenou má symbolicky po vodě odplout i paní zima a má tak uvolnit místo jaru, na které se už všichni těší. V řece také skončily nazdobené větvičky. Děti ze všech osmi tříd Mateřské školy Moreně ještě zazpívaly a procházkou po břehu řeky ji dlouho sledovaly, jak odplouvá po proudu dolů k obci Spytihněv.

 

12.

Recitační soutěž

V okresním kole Celostátní přehlídky dětských recitátorů se v Napajedlích představilo 56 žáků 2. až 9. tříd.

25. března se v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích uskutečnilo okresní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Zúčastnilo se ho 56 žáků, kteří si prošli kolem školním i okrskovým a v kole okresním soutěžili ve čtyřech kategoriích o postup do kola krajského. Dvě tříčlenné poroty, složené z odborníků zajímajících se o recitaci, přednes a mluvené slovo, hodnotily vždy dvě kategorie. První porota v čele s předsedkyní Katkou Česalovou ze Základní školy Mánesova v Otrokovicích hodnotila I. kategorii pro 2. a 3. třídu i II. kategorii pro 4. a 5. třídu. Vítězem se v okresním kole Celostátní přehlídky dětských recitátorů stal v I. kategorii Filip Točev ze Základní školy Kvítková Zlín, druhou byla Rozárie Kunovská ze Základní školy Malenovice a třetí místo obsadila Lýdie Rumanová ze Základní školy Valašské Klobouky. Ve II. kategorii zvítězil David Koller ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, druhé místo obsadila Tereza Jahodová ze Základní školy Valašské Klobouky a třetí místo si vyrecitovala Alžběta Domincová ze Základní školy Mánesova Otrokovice. Druhá porota, které předsedala Jana Vodicová, hodnotila III. kategorii pro 6. a 7. třídu i IV. kategorii pro 8. a 9. třídu. Ve III. kategorii zvítězila Tereza Hubáčková z Gymnázia Lesní Čtvrť Zlín, druhé místo si vyrecitovala Eliška Krajčová ze Základní školy Fryšták a třetí místo obsadil Pavel Kozubík ze Základní školy Vizovice. Ve IV. kategorii zvítězil Jan Korola z Gymnázia TGM Zlín, druhé místo obsadila Veronika Jandoušová ze Základní školy Okružní Zlín a třetí místo si svým přednesem vybojovala Michaela Švancerová z 2. Základní školy Napajedla. První dva umístění recitátoři v každé kategorii postoupili do krajského kola.

 

13.

Premiéra Dovolená s rizikem

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla připravil v letošním roce pro diváky veselohru Dava Freemana „Dovolená s rizikem“.

Premiéru nové divadelní hry pro dospělé Dovolená s Rizikem, uvedl Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 24. března. Autorem této situační komedie je Dave Freeman a překladu se ujala Ludmila Jánská. Veselohra pojednává o tom, co se všechno může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistí ubytování… Když chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně přijede na místo jeho „služebního“ pobytu… Když se všichni sejdou v trochu záhadném hotelu, kde je ředitel, který se potřebuje všem zavděčit, a kde mu vrátného dělá zkušený a sebejistý zaměstnanec, jehož jedinou slabinou je obtížnější domluva… A když se k tomu všemu přidá tradiční místní slavnost a atraktivní žena, která patří k jednomu muži zmiňovaných párů, vzniká tak kaskáda zápletek, kdy ani postavy komedie a ani diváci netuší jak to nakonec dopadne. V režii Miroslavy Havalové se ve hře publiku představili Martina Suchánková, Jana Palová, Tereza Šimčáková, Zbyněk Strašák, Mikuláš Švehla, Petr Kadleček a Radek Kasálek. O světla a zvuk se starali Svatopluk Medek a Dominik Medek. Dle reakcí publika v průběhu představení a potlesku vyprodaného sálu v závěru se napajedelským ochotníkům, dle jejich přání, podařila přenést z jeviště do hlediště ta správná energie a radost z hraní.

 

14.

Velikonoční dílničky ŠD 2. ZŠ

Pět tříd družiny 2. základní školy ožilo pracovní činností žáků a rodičů při společném vyrábění jarních a velikonočních dekorací.

Vajíčka, zajíčky, kuřátka, beránky a další symboly jara a Velikonoc si přišli se svými dětmi vyrobit do školní družiny 2. základní školy rodiče i příbuzní dětí. V pěti třídách družiny se to hemžilo pracovní činností a velikonoční dekorace pod rukama malých i velkých výrobců přímo rozkvétaly. V jedné třídě se vyráběla papírová kuřátka z tácků nebo papíroví kohoutci. Ve druhé třídě pak tašky se zajíčky nebo ozdobné květináčky z plechovek. Další třída nabídla výrobu bavlnkových vajíček, nebo květináčků z kelímků. Zajíčci ze lžiček, věnec z vajíček či ovečky a oplétaná vajíčka nabídla třída číslo 4. V páté třídě si děti s rodiči mohly vyrobit pestrou taštičku na koledu či podložky se zajíčky. Kdo z dětí už měl výrobek hotový nebo čekal na příchod rodičů, mohl volný čas využít i hraním nebo tvůrčí činností, jako tito chlapci, kteří si postavili dokonalé nádraží. Ve všech třídách družiny bylo plno a vychovatelky byly stále k dispozici s radou či drobnou pomocí. Zaujetí pro tvořivost bylo znát nejen na tvářích dětí, ale i dospělých a největší radost měli z toho, že si své výrobky mohli odnést domů a pochlubit se jimi dalším členům rodiny nebo kamarádům.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate