Mnohonásobný zásah napajedelských hasičů 1. 7. 2019

Čtvrtek, 04.07.2019

V pondělí 1. července 2019 napajedelští hasiči mnohonásobně zasahovali při likvidaci následků živelní pohromy - silné bouřky, která se Napajedly odpoledne prohnala.

Prvotní poplach byl vyhlášen krátce po odeznění bouřky v 16:46 hod., kdy byli hasiči vysláni ke spadlým drátům elektrického vedení na Chmelnici na louce za stolárnou. Hasiči vyjeli s cisternou a dopravním automobilem v celkovém počtu 1+7. Část hasičů zajistila ohrožený prostor a vyčkala příjezdu pohotovosti energetiků, další část byla odvelena na křižovatku pod zámkem, kde pomáhali řídit dopravu a asistovali otrokovickým hasičům při zásahu automobilového žebříku na poškozených střechách 3 okolních budov.

V 17:58 hod. byli napajedelští hasiči povoláni na Jiráskovu ulici k odstranění stromu spadlého na 2 osobní automobily. Během řešení této události byli hasiči v 18:43 hod. odesláni Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ve Zlíně (KOPIS) do skladu pneumatik v areálu Slavia, odkud elektrická požární signalizace hlásila požár. Po prověření situace ve skladu pneumatik, kdy bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, se hasiči vrátili zpět k dořešení situace na Jiráskově ulici.

V 19:13 hod. byli napajedelští hasiči povoláni na Nábřeží k utržené střeše na bloku č. XI. Hasiči provedli ohraničení plechu spadlého ze střechy a provedli kontrolu poškozené střechy. Stav zbývající střechy byl vyhodnocen jako neakutní a byl ponechán na opravu odborné firmě.

Následně byli napajedelští hasiči vysláni KOPIS ke kontrole průjezdnosti hlavní silnice I/55 z Napajedel do Spytihněvi. Po provedení kontroly, kdy byla potvrzena průjezdnost silnice, se hasiči vrátili zpět na základnu.

Když už se napajedelští hasiči domnívali, že ty nejakutnější následky ničivé bouřky byly odstraněny a že se budou moci po náročném zásahu vrátit domů, byl jim ve 20:19 hod. vyhlášen nový poplach. Tentokrát se jednalo o pomoc Polici České republiky při pátrání po nezvěstné osobě s podezřením na utonutí. Napajedelští hasiči na pokyn velitele zásahu provedli pěší průzkum levého břehu Moravy od přístaviště na Nábřeží po lávku na Chmelnici a zpět. Pohřešovaná osoba nebyla nalezena a napajedelští hasiči se po návratu na základnu a uvedení techniky a veškeré výstroje a výzbroje do pohotovostního stavu mohli konečně rozejít domů.

V úterý 2. července 2019 byl napajedelským hasičům v 19:33 hod. znovu vyhlášen poplach. Tentokrát hasiči vyjeli s motorovým člunem a dopravním automobilem k železničnímu mostu přes řeku Moravu, kde asistovali Policii České republiky při nálezu utonulé osoby v řece. Jednalo se o osobu, po které se předešlý den pátralo jako po pohřešované. Po zajištění místa nálezu a po provedení všech potřebných úkonů souvisejících s nálezem utonulého příslušníky Policie ČR se napajedelští hasiči vrátili na základnu.

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate