Investiční záměry města

Pátek, 14.10.2016

Důvodová zpráva k investičním záměrům Napajedla
Na základě vyhodnocení Programu rozvoje města Napajedla na rok 2013-2020 a jeho aktualizace za období 2013-2016, seznamu požadovaných investic do komunikací a na základě dokumentu Programu Regenerace MPZ Napajedla 2017-2022, jsou investice do dalších let (2017-2022 a dále) zapracovány do tabulky Investičních záměrů Napajedla, která je členěna do čtyř kategorii A-sport, B-kultura, C-koupaliště a D další plánované investice.

Zastupitelstvo města Napajedla schválilo usnesením č. 12/154/2016 investiční záměry města Napajedla uvedené v kategorii:

- A sport - 1. etapa dle přílohy č. 1

- D další plánované investice – všechny akce dle přílohy č. 1

- C koupaliště - vypracování srovnávací studie městského koupaliště v lokalitách Pahrbek, Sportovní areál Sadová, Chmelnice, zámek – viz projektový list 3.4.b

Investiční záměry města

Vyhodnocení plnění Programu rozvoje města


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate