Napajedla - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Městský úřad Napajedla (dále jen „úřad“) je orgánem města Napajedla (dále jen „město“), přičemž ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  a dalšími souvisejícími právními předpisy. Úřad tvoří starosta města, místostarosta města, tajemník úřadu a další zaměstnanci města zařazení do úřadu.
 
V oblasti samostatné působnosti obce úřad
 
a) plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Napajedla (dále jen „zastupitelstvo“) nebo Rada města Napajedla (dále jen „rada“), včetně úkolů, které vyplývají z vnitřních předpisů města vydaných těmito orgány,
b) pomáhá výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů,
c) rozhoduje v případech stanovených obecním zřízením nebo zvláštními zákony.
 
V oblasti přenesené působnosti obce vykonává úřad státní správu
 
1) v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města,
2) v rozsahu pověřeného obecního úřadu pro obce Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice Spytihněv, Žlutava.