Město Napajedla

Formuláře ke stažení

Pomoc v hmotné nouzi ( informace a formuláře ke stáhnutí) - webové stránky MPSV

Odbor sociálních věcí

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost o přidělení bytu v DPS-form.k vyplnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,25 kB

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - vyjádření lékaře

Vyjádření lékaře-byt DPS-form.k vyplnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,13 kB

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - vyjádření lékaře

Vyjádř.lékaře-byt DPS(hlavička k vyplnění).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,93 kB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů-form.k vyplnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,72 kB

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,32 kB

Silniční správní úřad

Žádost o povolení uzavírky provozu na místní komunikaci popřípadě nařízení objížďky

Žádost o povolení uzavírky - objížďky (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,62 kB

Žádost o vydání povolení připojení k místní komunikaci

Žádost o vydání povolení připojení k místní komunikaci (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,78 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění prací

Žádost o ZUK pro provádění prací (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,53 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Žádost o ZUK (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,37 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí

Žádost o ZUK umístění inženýrských sítí (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,02 kB

Odbor správy majetku

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru)

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 556,5 kB

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 537,25 kB

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 538,35 kB

Žádost o přidělení bytu

Žádost o přidělení bytu (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,1 kB

Žádost na nájem nebytových prostor

Žádost na nájem nebytových prostor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,86 kB

Žádost o nájem, výpůjčku a pacht pozemků

Ž ádost o nájem, výpůjčku a pacht pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 475,74 kB

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a prostor v objektech pro příspěvkové organizace a organizační složku města Napajedla

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech pro p.o. a org.složku města Napajedla (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB

Žádost o vydání povolení k vyhrazení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP

Žádost o vydání povolení k vyhrazení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 559,25 kB

Žádost o odkoupení pozemku/ů ve vlastnictví obce (fyzická/právnická osoba)

Žádost o prodej pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 748,28 kB

Životní prostředí

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 773,6 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 767,34 kB

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,29 kB

Odbor finanční

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Napajedla pro rok 2023 - pdf

žádost o individuální dotaci 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,02 kB

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Napajedla pro rok 2023 - doc

žádost o individuální dotaci 2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74,5 kB

Ohlašovací povinnost pro místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad - nový

nový - ohlašovací povinnost na místní poplatek za odkládání komunálního odpadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 377,33 kB

Ohlašovací povinnost pro místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad - změna

změna - ohlašovací povinnost na místní poplatek za odkládání komunálního odpadu web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,98 kB

Úhrada místního poplatku za komunální odpad v roce 2023

Úhrada místního poplatku za komunální odpad v roce 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,15 kB

Sdělení žadatelům o dotace z rozpočtu města Napajedla

Sdělení žadatelům o dotace z rozpočtu města Napajedla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,51 kB

Přiznání k poplatku ze psa

Přiznání k poplatku ze psa - formulář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,1 kB

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity - formulář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,97 kB

Ohlášení užívání veřejného prostranství

Ohlášení užívání veřejného prostranství - formulář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,71 kB

Pokyny pro vyúčtování finanční podpory

Pokyny pro vyúčtování finanční podpory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,94 kB

Vyúčtování použití finanční podpory

Vyúčtování použití finanční podpory - formulář (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,06 kB

Žádost o příspěvek (dotaci) na úhradu úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě

Žádost o příspěvek (dotaci) na úhradu úplaty za zřízení služebnosti inže....pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 541,55 kB

Výzva pro poskytovatele soc.služeb k podání žádosti o dotaci k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním soc.služeb v r.2023

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti pro rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,93 kB

Žádost o dotaci k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro rok 2023

Žádost o dotaci z rozpočtu města Napajedla na sociální služby v roce 2023 (2).xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 41,18 kB

Oddělení tajemníka

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,89 kB

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,96 kB

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 777,65 kB

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 682,21 kB

Žádost - mimo určené místo nebo dobu

Žádost - mimo určené místo nebo dobu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 885,98 kB

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,53 kB

Žádost o změnu jména nebo příjmení

Žádost o změnu jména nebo příjmení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,17 kB

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,43 kB

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,91 kB

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,95 MB

Příloha k dotazníku

Příloha k dotazníku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,67 kB

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,08 kB

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100,85 kB

Stavební úřad

Ohlášení odstranění stavby

Ohlášení odstranění (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,99 kB

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,02 kB

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,7 kB

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 271,71 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 463,53 kB

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu

Žádost o povolení vyjímky (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,4 kB

Žádost o povolení zkušebního provozu

Žádost o povolení zkušebního provozu (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 464,14 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 375,71 kB

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 262,33 kB

Žádost o souhlas (vyjádření) dle §15 stavebního zákona

Žádost o souhlas (vyjádření) dle §15 stavebního zákona (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 408,17 kB

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 291,63 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 460,53 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělění nebo scelování pozemků (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,4 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 277,38 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,86 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 505,63 kB

Žádost o provedení závěrečné kontrolní prohlídky

Žádost o provedení závěrečné kontrolní prohlídky (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 249,06 kB

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 459,44 kB

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 511,77 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska

Žádost o vydání závazného stanoviska (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,85 kB

Žádost o vyjádření dle §125

Žádost o vyjádření dle § 125 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 221,65 kB

Koordinované stanovisko Otrokovice

Koordinované stanovisko Otrokovice.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50,5 kB

Společné oznámení záměru

Společné oznámení záměru (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 398,5 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,04 kB

Oznámení záměru

Oznámení záměru (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,86 kB

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, sobota 30. 9. 2023
slabý déšť 22 °C 12 °C
neděle 1. 10. skoro jasno 20/9 °C
pondělí 2. 10. skoro jasno 23/11 °C
úterý 3. 10. skoro jasno 24/13 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů