Město Napajedla

Formuláře ke stažení

Pomoc v hmotné nouzi ( informace a formuláře ke stáhnutí) - webové stránky MPSV

Odbor sociálních věcí

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,37 kB

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - Vyjádření lékaře

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - Vyjádření lékaře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,23 kB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,54 kB

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,32 kB

Silniční správní úřad

Žádost o povolení uzavírky provozu na místní komunikaci popřípadě nařízení objížďky - word

Žádost o povolení uzavírky - objížďky.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 76,89 kB

Žádost o povolení uzavírky provozu na místní komunikaci popřípadě nařízení objížďky - pdf

Žádost o povolení uzavírky - objížďky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,21 kB

Žádost o vydání povolení připojení k místní komunikaci - word

Žádost o vydání povolení připojení k místní komunikaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 76,32 kB

Žádost o vydání povolení připojení k místní komunikaci - pdf

Žádost o vydání povolení připojení k místní komunikaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,32 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění prací- word

Žádost o ZUK pro provádění prací.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 76,64 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění prací - pdf

Žádost o ZUK pro provádění prací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,66 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - word

Žádost o ZUK.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 76,93 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - pdf

Žádost o ZUK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,84 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí - word

Žádost o ZUK umístění inženýrských sítí.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 75,9 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí - pdf

Žádost o ZUK umístění inženýrských sítí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,4 kB

Odbor správy majetku

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru)

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 177,5 kB

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 164,22 kB

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 178 kB

Žádost o přidělení bytu

Žádost o přidělení bytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,82 kB

Žádost na nájem nebytových prostor

Žádost na nájem nebytových prostor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,82 kB

Žádost o nájem, výpůjčku a pacht pozemků

Žádost na nájem nebytových prostor.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44 kB

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a prostor v objektech pro příspěvkové organizace a organizační složku města Napajedla

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech pro p.o. a org.složku města Napajedla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB

Životní prostředí

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 100,43 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 164,88 kB

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 926,59 kB

Odbor finanční

Sdělení žadatelům o dotace z rozpočtu města Napajedla

Sdělení žadatelům o dotace z rozpočtu města Napajedla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,51 kB

Žádost o individuální dotaci na činnost nebo jednorázovou akci v roce 2021

Příloha č. 2 - žádost o individuální dotaci na rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166 kB

Žádost o individuální dotaci na činnost nebo jednorázovou akci v roce 2021 (doc)

Příloha č. 2 - žádost o individuální dotaci 2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51,5 kB

Přiznání k poplatku ze psa

Přiznání k poplatku ze psa.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 37,5 kB

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 45,5 kB

Ohlášení užívání veřejného prostranství

Ohlášení užívání veřejného prostranství.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,08 kB

Pokyny pro vyúčtování finanční podpory

Pokyny pro vyúčtování finanční podpory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,94 kB

Vyúčtování použití finanční podpory

Vyúčtování použití finanční podpory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 35,72 kB

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,06 MB

Žádost o příspěvek (dotaci) na úhradu úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě

Žádost o příspěvek (dotaci) na úhradu úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,51 kB

Oddělení tajemníka

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,89 kB

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,96 kB

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 777,65 kB

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 682,21 kB

Žádost - mimo určené místo nebo dobu

Žádost - mimo určené místo nebo dobu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 885,98 kB

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,53 kB

Žádost o změnu jména nebo příjmení

Žádost o změnu jména nebo příjmení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,17 kB

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,43 kB

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,91 kB

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,95 MB

Příloha k dotazníku

Příloha k dotazníku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,67 kB

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,08 kB

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100,85 kB

Stavební úřad

Ohlášení odstranění stavby - word

Ohlášení odstranění.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,01 kB

Ohlášení odstranění stavby - pdf

Ohlášení odstranění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,38 kB

Ohlášení stavby - word

Ohlášení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,62 kB

Ohlášení stavby - pdf

Ohlášení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,16 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - word

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,48 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - pdf

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,91 kB

Oznámení stavebního záměru - word

Oznámení záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,61 kB

Oznámení stavebního záměru - pdf

Oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,6 kB

Společné oznámení záměru - word

Společné oznámení záměru (2).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,4 kB

Společné oznámení záměru - pdf

Společné oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,54 kB

Oznámení změny v užívání stavby - word

Oznámení změny v užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59 kB

Oznámení změny v užívání stavby - pdf

Oznámení změny v užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,24 kB

Žádost o dodatečné povolení stavby - word

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 66 kB

Žádost o dodatečné povolení stavby - pdf

Žádost o dodatečné povolení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,36 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - word

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 140 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - pdf

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,45 kB

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu - word

Žádost o povolení vyjímky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 57,5 kB

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu - pdf

Žádost o povolení vyjímky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 287,5 kB

Žádost o povolení zkušebního provozu - word

Žádost o povolení zkušebního provozu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 65,36 kB

Žádost o povolení zkušebního provozu - pdf

Žádost o povolení zkušebního provozu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 394,4 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - word

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,33 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - pdf

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,71 kB

Žádost o povolení stavby před jejím dokončením - word

Žádost o povolení stavby před jejím dokončením.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 62,5 kB

Žádost o povolení stavby před jejím dokončením - pdf

Žádost o povolení stavby před jejím dokončením.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,4 kB

Žádost o souhlas dle §15 stavebního zákona - word

Žádost o souhlas (vyjádření) dle §15 stavebního zákona.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,2 kB

Žádost o souhlas dle §15 stavebního zákona - pdf

Žádost o souhlas (vyjádření) dle §15 stavebního zákona.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 387,44 kB

Žádost o stavební povolení - word

Žádost o stavební povolení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,56 kB

Žádost o stavební povolení - pdf

Žádost o stavební povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,07 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - word

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,08 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - pdf

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,75 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - word

Žádost o vydání rozhodnutí o dělění nebo scelování pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 324,3 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - pdf

Žádost o vydání rozhodnutí o dělění nebo scelování pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 324,3 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - word

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,2 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - pdf

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,33 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - word

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,85 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - pdf

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 318,55 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - word

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,61 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - pdf

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 451,93 kB

Žádost o provedení závěrečné kontrolní prohlídky - word

Žádost o provedení závěrečné kontrolní prohlídky.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,02 kB

Žádost o provedení závěrečné kontrolní prohlídky - pdf

Žádost o provedení závěrečné kontrolní prohlídky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 233,3 kB

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí - pdf

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,08 kB

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí - word

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 69,76 kB

Žádost o vydání společného povolení - word

Žádost o vydání společného povolení (1).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,66 kB

Žádost o vydání společného povolení - pdf

Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,69 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska - word

Žádost o vydání závazného stanoviska.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,2 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska - pdf

Žádost o vydání závazného stanoviska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,52 kB

Žádost o vyjádření dle §125 - word

Žádost o vyjádření dle § 125.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,52 kB

Žádost o vyjádření dle §125 - pdf

Žádost o vyjádření dle § 125.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,3 kB

Koordinované stanovisko Otrokovice

Koordinované stanovisko Otrokovice.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50,5 kB

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, pondělí 27. 9. 2021
slabý déšť 20 °C 14 °C
úterý 28. 9. zataženo 21/12 °C
středa 29. 9. déšť 22/11 °C
čtvrtek 30. 9. déšť 13/8 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem