Město Napajedla

Informace odborů a formuláře ke stažení

Pomoc v hmotné nouzi ( informace a formuláře ke stáhnutí) - webové stránky MPSV

Odbor sociálních věcí

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,37 kB

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - Vyjádření lékaře

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - Vyjádření lékaře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,23 kB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,54 kB

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,32 kB

Silniční správní úřad

Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace

Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 72 kB

Žádost o povolení umístění inženýrských sítí v silničním pozemku

Žádost o povolení umístění inženýrských sítí v silničním pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 67 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 67 kB

Žádost o povolení výjimky ze stanovení dopravního značení

Žádost o povolení výjimky ze stanovení dopravního značení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 65,5 kB

Žádost o vydání povolení k vyhrazení parkovacího místa

Žádost o vydání povolení k vyhrazení parkovacího místa.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68,5 kB

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68,5 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,33 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 66,5 kB

Odbor správy majetku

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru)

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 177,5 kB

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 164,22 kB

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 178 kB

Žádost o přidělení bytu

Žádost o přidělení bytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,82 kB

Žádost na nájem nebytových prostor

Žádost na nájem nebytových prostor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,82 kB

Žádost o nájem, výpůjčku a pacht pozemků

Žádost na nájem nebytových prostor.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44 kB

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a prostor v objektech pro příspěvkové organizace a organizační složku města Napajedla

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech pro p.o. a org.složku města Napajedla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB

Životní prostředí

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 100,43 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 164,88 kB

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 926,59 kB

Odbor finanční

Přiznání k poplatku ze psa

Přiznání k poplatku ze psa.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 37,5 kB

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 45,5 kB

Ohlášení užívání veřejného prostranství

Ohlášení užívání veřejného prostranství.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,08 kB

Žádost o poskytnutí individuální dotace

Žádost o poskytnutí individuální dotace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,28 kB

Pokyny pro vyúčtování finanční podpory

Pokyny pro vyúčtování finanční podpory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,94 kB

Vyúčtování použití finanční podpory

Vyúčtování použití finanční podpory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 35,72 kB

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,06 MB

Žádost o příspěvek (dotaci) na úhradu úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě

Žádost o příspěvek (dotaci) na úhradu úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,51 kB

Oddělení tajemníka

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,89 kB

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,91 kB

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,95 MB

Příloha k dotazníku

Příloha k dotazníku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,67 kB

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,53 kB

Žádost - mimo určené místo nebo dobu

Žádost - mimo určené místo nebo dobu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 885,98 kB

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100,85 kB

Žádost o změnu jména nebo příjmení

Žádost o změnu jména nebo příjmení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,17 kB

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,43 kB

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,96 kB

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 777,65 kB

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 682,21 kB

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,08 kB

Stavební úřad

Návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 124 kB

Zpětvzetí žádosti 2013

Zpětvzetí žádosti 2013.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 64 kB

Ohlášení odstranění stavby

Ohlášení odstranění stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68,5 kB

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76,5 kB

Souhlasy sousedů

Souhlasy sousedů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 72,5 kB

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59 kB

Koordinované stanovisko Otrokovice

Koordinované stanovisko Otrokovice.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50,5 kB

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 66 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 79 kB

Žádost o povolení vyjímky

Žádost o povolení vyjímky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 57,5 kB

Žádost o povolení zkušebního provozu

Žádost o povolení zkušebního provozu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 65,5 kB

Žádost o povolení stavby před jejím dokončením

Žádost o povolení stavby před jejím dokončením.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 62,5 kB

Žádost o souhlas dle §15 stavebního zákona

Žádost o souhlas dle §15 stavebního zákona.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 52 kB

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 81,5 kB

Žádost o územní souhlas

Žádost o územní souhlas.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 67,5 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 77 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělění nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělění nebo scelování pozemků.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 67,5 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 71,5 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 67 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 70 kB

Žádost o změně využití území

Žádost o změně využití území.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 71 kB

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, pátek 18. 9. 2020
jasno 18 °C 9 °C
sobota 19. 9. oblačno 21/7 °C
neděle 20. 9. oblačno 22/10 °C
pondělí 21. 9. jasno 24/11 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem