Město Napajedla

COVID-19 - aktuální informace

COVID19

Leták - Omezení sociálních kontaktů

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.11.2020 do odvolání

Usnesení Vlády ČR č. 1195 - 1202 z 20.11.2020 - změny krizového opatření a prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1190 z 16.11.2020 - pohyb osob na území ČR od 18.11.2020 do 20.11.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1191 z 16.11.2020 - provoz škol od 18.11.2020 do 20.11.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1192 z 16.11.2020 - maloobchodní prodej a služby od 18.11.2020 do 20.11.2020

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18.11.2020 do 20.11.2020

Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 17.11.2020 do odvolání

MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16.11.2020

Město Otrokovice - Informace pro pečující osoby v ORP Otrokovice

Nařízení vlády ze dne 09.11.2020 - Sbírka zákonů č. 453 - změna nařízení vlády č. 172 o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Usnesení Vlády ČR ze dne 02.11.2020 -  Sbírka zákonů č. 452 - změna krizových opatření č. 444 a 447

Zlínský kraj - Změna č. 2 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1určení vzdělávacího zařízení k výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let s účinností od 02.11.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1102 - přijetí krizového opatření s účinností od 28.10.2020 do 03.11.2020 - volný pohyb osob

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1103 - přijetí krizového opatření s účinností od 28.10.2020 do 03.11.2020 - maloobchodní prodej a poskytování služeb

Zlínský kraj - Změna č. 1 Rozhodnutí hejtmana č. 1 - určení vzdělávacího zařízení k výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let s účinností od 19.10.2020

Zlínský kraj - Rozhodnutí hejtmana č. 1 - určení vzdělávacího zařízení k výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let s účinností od 14.10.2020

Základní škola T.G.M. Otrokovice byla určena hejtmanem Zlínského kraje  jako tzv. krizová škola s tím, že bude vykonávat nezbytnou péči o děti zaměstnanců těchto vybraných profesí: 

 • obecní policie; 
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; 
 • příslušníci ozbrojených sil; 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. 

Pokud se na vás vztahuje výše uvedené nařízení a máte zájem o nezbytnou péči o své děti, kontaktujte školu emailem a uveďte jméno, třídu a rok narození dětí zakopalova@zsotrtgm.czzsotrtgm@zsotrtgm.cz, tel. 576 771 650, 724 171 053

Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu - konání sňatečných obřadů od 19.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 - Sbírka zákonů č. 407 - 414 - přijetí krizového opatření s účinností od 14.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 13.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 08.10.2020 - Sbírka zákonů č. 399 - 400 - přijetí krizového opatření s účinností od 09.10. a 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.09.2020 - Sbírka zákonů č. 391 a 392 - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 05.10.2020 na dobu 30 dnů,  přijetí krizového opatření 

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatřeníizolace a karanténa s účinností od 25.09.2020

 

Leták - Omezení sociálních kontaktů

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.11.2020 do odvolání

Usnesení Vlády ČR č. 1195 - 1202 z 20.11.2020 - změny krizového opatření a prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1190 z 16.11.2020 - pohyb osob na území ČR od 18.11.2020 do 20.11.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1191 z 16.11.2020 - provoz škol od 18.11.2020 do 20.11.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1192 z 16.11.2020 - maloobchodní prodej a služby od 18.11.2020 do 20.11.2020

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18.11.2020 do 20.11.2020

Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 17.11.2020 do odvolání

MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16.11.2020

 

Město Otrokovice - Informace pro pečující osoby v ORP Otrokovice

Usnesení Vlády ČR ze dne 02.11.2020 -  Sbírka zákonů č. 452 - změna krizových opatření č. 444 a 447

Zlínský kraj - Změna č. 2 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1určení vzdělávacího zařízení k výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let s účinností od 02.11.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10.2020 -  Sbírka zákonů č. 439-447  - prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020 a přijetí krizových opatření

Letáček České lékárnické komory: Informační letáček - zajištění léků.pdf (132.74 kB)

Městský úřad Napajedla - změna provozní doby od 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1102 - přijetí krizového opatření s účinností od 28.10.2020 do 03.11.2020 - volný pohyb osob

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1103 - přijetí krizového opatření s účinností od 28.10.2020 do 03.11.2020 - maloobchodní prodej a poskytování služeb

Usnesení Vlády ČR ze dne 21.10.2020 - Sbírka zákonů č. 426 - přijetí krizového opatření s účinností od 22.10.2020 do 03.11.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 - Sbírka zákonů č. 407 - 414 - přijetí krizového opatření s účinností od 14.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 13.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 08.10.2020 - Sbírka zákonů č. 399 - 400 - přijetí krizového opatření s účinností od 09.10. a 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.09.2020 - Sbírka zákonů č. 391 a 392 - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 05.10.2020 na dobu 30 dnů,  přijetí krizového opatření 

Jak žít spolu a s virem

Jak zvládnout situaci spojenou s koronavirem

Leták - Omezení sociálních kontaktů

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.11.2020 do odvolání

Usnesení Vlády ČR č. 1195 - 1202 z 20.11.2020 - změny krizového opatření a prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1190 z 16.11.2020 - pohyb osob na území ČR od 18.11.2020 do 20.11.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1191 z 16.11.2020 - provoz škol od 18.11.2020 do 20.11.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1192 z 16.11.2020 - maloobchodní prodej a služby od 18.11.2020 do 20.11.2020

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18.11.2020 do 20.11.2020

Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 17.11.2020 do odvolání

MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16.11.2020

 

Město Otrokovice - Informace pro pečující osoby v ORP Otrokovice

Nařízení vlády ze dne 09.11.2020 - Sbírka zákonů č. 453 - změna nařízení vlády č. 172 o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Usnesení Vlády ČR ze dne 02.11.2020 -  Sbírka zákonů č. 452 - změna krizových opatření č. 444 a 447

Zlínský kraj - Změna č. 2 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1určení vzdělávacího zařízení k výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let s účinností od 02.11.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10.2020 -  Sbírka zákonů č. 439-447  - prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020 a přijetí krizových opatření

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1102 - přijetí krizového opatření s účinností od 28.10.2020 do 03.11.2020 - volný pohyb osob

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1103 - přijetí krizového opatření s účinností od 28.10.2020 do 03.11.2020 - maloobchodní prodej a poskytování služeb

Usnesení Vlády ČR ze dne 21.10.2020 - Sbírka zákonů č. 426 - přijetí krizového opatření s účinností od 22.10.2020 do 03.11.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 19.10.2020 - Sbírka zákonů č. 421 - přijetí krizového opatření s účinností od 21.10.2020

Zlínský kraj - Změna č. 1 Rozhodnutí hejtmana č. 1 - určení vzdělávacího zařízení k výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let s účinností od 19.10.2020

Zlínský kraj - Rozhodnutí hejtmana č. 1 - určení vzdělávacího zařízení k výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let s účinností od 14.10.2020

Základní škola T.G.M. Otrokovice byla určena hejtmanem Zlínského kraje  jako tzv. krizová škola s tím, že bude vykonávat nezbytnou péči o děti zaměstnanců těchto vybraných profesí: 

 • obecní policie; 
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; 
 • příslušníci ozbrojených sil; 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. 

Pokud se na vás vztahuje výše uvedené nařízení a máte zájem o nezbytnou péči o své děti, kontaktujte školu emailem a uveďte jméno, třídu a rok narození dětí zakopalova@zsotrtgm.czzsotrtgm@zsotrtgm.cz, tel. 576 771 650, 724 171 053

Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu - konání sňatečných obřadů od 19.10.2020

Městský úřad Napajedla - změna provozní doby od 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 - Sbírka zákonů č. 407 - 414 - přijetí krizového opatření s účinností od 14.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 13.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 08.10.2020 - Sbírka zákonů č. 399 - 400 - přijetí krizového opatření s účinností od 09.10. a 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.09.2020 - Sbírka zákonů č. 391 a 392 - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 05.10.2020 na dobu 30 dnů,  přijetí krizového opatření 

Jak žít spolu a s virem

Jak zvládnout situaci spojenou s koronavirem

Důležité informaceDůležité informace

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, neděle 29. 11. 2020
polojasno 3 °C -2 °C
pondělí 30. 11. oblačno 2/-2 °C
úterý 1. 12. mírné sněžení 1/-2 °C
středa 2. 12. mírné sněžení 2/-2 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem