Město Napajedla

COVID-19 - aktuální informace

COVID19

Usnesení vlády ČR, mimořádná opatření a tiskové zprávy ministerstev

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeVýzva občanům - nákup v COOP Napajedla od 01.04.2020.pdf (258.46 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeNapajedla - ukončení OOP - plošná dezinfekce bytových domů.pdf (694.26 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeDoporučení k provádění plošné a prostorové dezinfekce společných prostor v bytových domech proti všem původcům infekčních onemocnění včetně koronavirů.pdf (192.65 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeVeřejná vyhláška - OOP - provádění dezinfekce - Napajedla.pdf (654.96 kB)

Usnesení vlády ČR ze dne 25.05.2020
- OOP - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Provoz mateřských škol do konce školního roku 2019-2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Provoz základních škol do konce školního roku 2019-2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019-2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Výzva ke stažení mobilní infokartyhttps://koronavirus.mzcr.cz

Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu - https://koronavirus.mzcr.cz

Informace o speciálních stránkách.pdf (202.39 kB)

Ministerstvo životního prostředí ČRNakládání s odpady v době koronavirové pandemie.pdf (506.46 kB)

Zákon č. 243 Parlamentu ČR ze dne 10.05.2020
- pravomoc Policie ČR a obecní policie
- nařízení vlády ČR ze dne 27.04.2020 - změna nařízení č. 41/2017 Sb. - údaje centrálního registru administrativních budov
- sdělení Ministerstva financí ČR ze dne 07.05.2020 - změna seznamu zboží s regulovanými cenami
- sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 12.05.2020 - vyhlášení nových voleb do ZM

Usnesení vlády ČR č. 236 ze dne 11.05.2020
- zrušení usnesení vlády č. 280 - čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Usnesení vlády ČR č. 235 ze dne 07.05.2020
- činnost zařízení sociálních služeb od 11.05.2020

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 232 a 233 ze dne 06.05.2020
- přijimací řízení, maturitní zkouška a závěrečná zkouška ve školním roce 2019/2020
- zvláštní pravidla pro vzdělávání

Zákon č. 234 Parlamentu ČR ze dne 05.05.2020
- změna zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu

Usnesení vlády ČR ze dne 04.05.2020
- OOP - ochrana vnitřních hranic ČR - změna OOP ze dne 15.03.2020

Usnesení vlády ČR č. 223-224 ze dne 30.04.2020
- pohyb osob na veřejných místech
- počet osob na uměleckých představeních
- sportování na sportovištích
- sňatečné obřady
- bohoslužby
- přítomnost osob: provozovny stravovacích služeb, taxislužby, hrady a zámky, ubytovací zařízení, bazény a sauny
- provozování živností
- prodej pečiva a potravin
- farmářské trhy
- provoz: ZOO, knihovny, muzea, divadla, kina, koncerty, cirkusy, prodej oděvů, činnost holičství, kadeřnictví, kosmetických služeb, manikúry, stravovací služby, nákupní centra, sportoviště

Nařízení a usnesení vlády ČR č. 219-222 ze dne 30.04.2020
- prodloužení nouzového stavu
- přítomnost žáků na školách
- počet osob na bohoslužbách
- změny při překračování státních hranic ČR

Zákon č. 228-231 Parlamentu ČR ze dne 29.04.2020
- poskytnutí záruky ČR na zajištění dluhů ČMZRB, a.s.
- změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- změna zákona č. 133/2020 Sb., o sociálním zabezpečení
- změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném ve veřejném zdravotním pojištění

Nařízení a usnesení vlády ČR ze dne 27.04.2020
- změna nařízení č. 172/2020 - použití Armády ČR
- zrušení krizového opatření

Vyhláška MŠMT ČR ze dne 27.04.2020 - hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Nařízení a usnesení vlády ČR ze dne 24.04.2020.pdf (95.68 kB)
- cenové moratorium nájemného z bytů
- vstup specialistů na území ČR pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
- činnost zařízení sociálních služeb

Usnesení vlády ČR ze dne 23.04.2020.pdf (343.51 kB)
- OOP - ochrana vnitřních hranic ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.04.2020.pdf (140.25 kB)
- změny při překračování státní hranice ČR
- srocování v max. počtu 10 osob
- konzumace potravin na veřejnosti
- sportování na venkovních sportovištích
- trénink sportovců (výdělečná činnost)
- sňatečné obřady
- bohoslužby
- spolková činnost
- výjimka pro maloobchodní prodejny, autoškoly, ZOO, knihovny
- výjimka ve školním vzdělávání pro VŠ

Zákon č. 207-210 Parlamentu ČR ze dne 22.04.2020
- změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- změna zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020
- opatření ke změnám dopadů epidemie koronaviru - nájem bytových prostor, prostor k podnikání

Zákon č. 205-206 Parlamentu ČR ze dne 21.04.2020
- změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- změna zákona č. 551/1991 Sb., o VZP ČR

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ze dne 22.04.2020 o zrušení rozhodnutí ze dne 17.03.2020.pdf (36.49 kB)

Ministerstvo vnitra ČRPokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.04.2020.pdf (181.25 kB) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.04.2020.pdf (250.57 kB)
- chytrá karanténa

Zákon č. 185-192 Parlamentu ČR ze dne 16.04.2020.pdf (181.98 kB)
- cestovní ruch
- spotřebitelské úvěry
- lhůty pro konání voleb do Senátu
- pravidla pro vzdělávání na vysokých školách
- podnikání v cestovním ruchu
- soudní řízení
- změna zákona o ČNB

Usnesení vlády ČR č. 421 a 422 ze dne 16.04.2020.pdf (92.14 kB)
zrušení usnesení vlády ČR ze dne 12.03.2020 - školní docházka
- zajištění péče o děti - zaměstnanci Finanční správy ČR

Zákon č. 177 Parlamentu ČR ze dne 16.04.2020.pdf (97.93 kB)
- splácení úvěrů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.pdf (250.83 kB)
zrušení Mimořádného opatření ze dne 10.04.2020 s účinností od 20.04.2020 - volný pohyb osob

Nařízení a usnesení vlády ČR č. 416 ze dne 14.04.2020.pdf (91.66 kB)
- použití Armády ČR k záchranným pracím
zrušení krizového opatření č. 369 ze dne 01.04.2020 - přednostní zásobování
- krizové opatření č. 416 - péče o děti zaměstnanců ÚP ČR, ČSSZ a OSSZ

Zákon č. 159-161 Parlamentu ČR ze dne 09.04.2020.pdf (114.23 kB)
- kompenzační bonus
- dávky státní sociální péče a příspěvek na péči
- úpravy v oblasti zaměstnanosti

Nařízení vlády ČR ze dne 09.04.2020 - změna nařízení.pdf (94.6 kB)
- poskytování zdravotnických služeb, výroba léčivých přípravků
- povolání vojáků a příslušníků Celní správy ČR

Usnesení vlády ČR č. 396, 403, 404 ze dne 09.04.2020.pdf (115.81 kB)
prodloužení nouzového stavu
zrušení usnesení - zdravotnická povolání
- poskytování zdravotnických služeb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020 - vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou.pdf (200.45 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020 - výjimka maloobchodního prodeje.pdf (245.91 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020 - výjimka volného pohybu osob.pdf (242.31 kB)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020 - prodej ochranných prostředků.pdf (206.38 kB)

Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020 - Czech POINT.pdf (200.45 kB)

Usnesení vlády ČR č. 387, 388, 393, 394 ze dne 06.04.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (102.46 kB)
- překračování státní hranice
- konání zastupitelstev
- přednostní zásobování MZČR
- pendleři - změna krizového opatření (usn. vlády č.247)

Usnesení vlády ČR č. 369 a 377 ze dne 01.04.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (93.86 kB)
- přednostní zásobování MVČR
- kritická infrastruktura

Usnesení vlády ČR č. 332-334 ze dne 30.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (109.86 kB)
- zaměstnanci kritické infrastruktury
- nasazení vojáků
- zákaz vstupu cizinců na území ČR - výjimky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.03.2020 - udělení výjimky pro maloobchodní prodej a prodej služeb.pdf (1.32 MB)

Usnesení vlády ČR č. 305-309 ze dne 26.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (96.38 kB)
- poskytování sociálních dávek ÚP ČR
- zákaz maloobchodního prodeje - udělení výjimky
- pendleři - udělení výjimky

Zákon č. 133-137 Parlamentu ČR ze dne 25.03.2020.pdf (127.79 kB)
- úprava zákona v sociálním zabezpečení - ošetřovné
- změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
- úprava zákona o přijímacích, maturitních a závěrečných zkouškách
- úprava zákona o EET

Ministerstvo životního prostředí ČR - tisková zpráva ze dne 24.03.2020 - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu.pdf (843.41 kB)

Ministerstvo životního prostředí ČR - tisková zpráva ze dne 24.03.2020 - Odklad ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru.pdf (855.5 kB)

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků.pdf (999.16 kB)

Usnesení vlády ČR č. 274-281 ze dne 23.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (110.68 kB)
- zasedání zastupitelstev
- provozování datových schránek
- zajištění nezbytné péče o děti
- zákaz čerpání ŘD - zdravotnická povolání
- prodloužení opatření - volný pohyb osob
- prodloužení zákazu maloobchodního prodeje
- pracovněprávní vztahy - zdravotní způsobilost
- pendleři

Ministerstvo vnitra ČR - stanovisko k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu ze dne 20.03.2020.pdf (47.18 kB)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - tisková zpráva ze dne 19.03.2020 - ošetřovné.pdf (498.22 kB)

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR - informační leták - senioři.pdf (78.35 kB)

Usnesení vlády ČR č. 109-112 ze dne 19.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (92.66 kB)
- schválení finančního příspěvku OSVČ
- zrušení zákazu maloobchodního prodeje pro realitní zprostředkování, účetní poradce a daňové evidence
- předkládání "knížky přeshraničního pracovníka"
- změna zaměstnavatele - cizinci

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.03.2020 - zákaz přítomnosti osobám mladším 65 let v maloobchodních prodejnách v určenou dobu.pdf (191.87 kB)

Ministerstvo vnitra ČR - Dotazy obcí k dopadům krizového opatřením vlády ze dne 18.03.2020.pdf (195.29 kB)

Usnesení vlády ČR č. 242-253 ze dne 17.-18.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (551.03 kB)
- distribuce léčiv
- výdělečná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
- dočasné omezení provozu vlaků ČD, a.s.
- finanční krytí - nákup ochranných prostředků
- změna usnesení č. 237
- zákaz pohybu a pobytu + pendleři
- změna usnesení - schengenská víza
- přítomnost osob v maloobchodních prodejnách osobám mladším 65 let
- trasování osob s potvrzením nákazy COVID-19
- provádění desinfekce v maloobchodních prodejnách
- přijímání pacientů v léčebnách lázeňské péče
- nouzový balíček Ministerstva zahraničních věcí ČR

Usnesení vlády ČR č. 106-108 ze dne 18.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (97.21 kB)
- pohyb osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
- pendleři
- krátkodobá schengenská víza
- zákaz přítomnosti osobám mladším 65 let v maloobchodních prodejnách v určenou dobu

Usnesení vlády ČR č. 216-241 ze dne 15.03.2020 a 16.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (586.53 kB)
- zákaz čerpání ŘD (pracovníci zdravotnických zařízení)
- omezení provozu (orgány veřejné moci a správní orgány)
- odložení voleb do Senátu Parlamentu ČR
- zajištění péče o děti členů bezpečnostních sborů aj.
- povinnost studentů lékařských fakult
- znovuzavedení státních hranic
- daňová opatření
- podpora OSVČ a MSP
- zákaz maloobchodního prodeje (výjimka galanterie a servis výpočetní techniky)
- nařízení pro poskytovatele sociálch služeb
- zajištění životních potřeb osobám starším 70 let
- zákaz prodeje ubytovacích služeb

Usnesení vlády ČR ze dne 15.03.2020 - Volný pohyb osob.pdf (140.01 kB)

Usnesení vlády ČR č. 203-211 ze dne 13.03.2020 a 14.03.2020 o přijetí krizových opatření.pdf (569.29 kB)
- zákaz vstupu cizincům na území ČR
- zákaz návštěv ve věznicích
- úprava provozu kamionů
- uvolnění finančních prostředků
- pracovní povinnost studentům v sociálních zařízeních
- zákaz provozování bazénů, hřisť, uzavření tržnic
- oznámení o návratu osob do ČR z ciziny
- změna nařízení vlády - nakažlivé nemoci
- zákaz maloobchodního prodeje 

Usnesení vlády ČR ze dne 12.03.2020 - Vyhlášení nouzového stavu.pdf (23.78 kB)Výňatek ze zákona.pdf (68.71 kB)

Usnesení vlády ČR ze dne 12.03.2020 - Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR.pdf (50.05 kB)

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.03.2020 - cizinci, víza.pdf (24.08 kB)

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.03.2020 - zákaz akcí nad 30 osob, provoz stravovacích a jiných služeb.pdf (25.4 kB)

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.03.2020 - přeshraniční doprava.pdf (25.22 kB)

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.03.2020- přítomnost žáků, studentů a osob ve vzdělávacích zařízeních.pdf (25.12 kB)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 12.03.2020 - Informace k vyhlášení nouzového stavu.pdf (299.27 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva vnitra ČR ze dne 12.03.2020 - Ochrana vnitřních hranic ČR.pdf (66.32 kB)příloha k mimořádnému opatření.pdf (66.84 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.03.2020 - uzavření školských zařízení.pdf (189.02 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.03.2020 - zákaz akcí nad 100 osob.pdf (192.25 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.03.2020 - hraniční kontroly.pdf (218.12 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 07.03.2020 - nařízení o oznámení pobytu v zahraničí.pdf (230.71 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.03.2020 - karanténní opatření.pdf (194.78 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.03.2020 - osobní ochranné prostředky.pdf (213.81 kB)

Informace senioři

K 17.05.2020 bude ukončen nouzový stav. Podmínky pro uvolňování opatření od 25.05.2020.

Podmínky pro vstup na území České republiky a karanténní opatření budou od 18.05.2020 upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Schválením tohoto opatření nedochází z hlediska podmínek vstupu do ČR k výrazným změnám. Rozšiřuje se  okruh cizinců ze zemí mimo EU, kterým může být vydáno pobytové oprávnění. 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Výzva občanům - nákup v COOP Napajedla od 01.04.2020.pdf (258.46 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeNapajedla - ukončení OOP - plošná dezinfekce bytových domů.pdf (694.26 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Doporučení k provádění plošné a prostorové dezinfekce společných prostor v bytových domech proti všem původcům infekčních onemoc (192.65 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Veřejná vyhláška - OOP - provádění dezinfekce.pdf (654.96 kB)

MěÚ Napajedla - odbor sociálních věcí - Telefonní kontakty na krizovou pomoc.pdf (49.18 kB)

Manuál pro občany - Práva a povinnosti za nouzového stavu.pdf (812.68 kB)

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků.pdf (999.16 kB)

Informace o speciálních stránkách.pdf (202.39 kB)

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR - informační leták - senioři.pdf (78.35 kB)

Provoz městského úřadu a výběr poplatků za psy a popelnice
Doporučujeme upřednostnit telefonickou či e-mailovou komunikaci (kontakty a telefonní spojení uvedené na webových stránkách města www.napajedla.cz) nebo komunikaci prostřednictvím datové schránky. 

DOPRAVA:
V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude s platností od 24.03.2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Dále může dojít k zastavení nebo omezení spojů jedoucí do Brna a Ostravy. Rovněž z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice s platností od pondělí 30.03.2020 dochází k omezení spojů na bohoslužby jezdící v neděli. Cestující budou v autobusech nastupovat pouze zadními dveřmi, zároveň budou povinni použít roušky nebo podobné ochranné prostředky. Další informace týkající se veřejné dopravy ve Zlínském kraji - https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ - Od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě.pdf (83.29 kB)

Omezení jízdy vlaků ČD, a.s..pdf (75.1 kB)

Omezení jízdy vlaků ARRIVA.pdf (75.64 kB)

Ministerstvo životního prostředí ČR - Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie.pdf (506.46 kB)

Příspěvkové organizace a společnosti města: 

Mateřská škola Napajedla – otevřeny dle směrnice MŠMT
Základní školy - otevřeny dle směrnice MŠMT
Klub kultury Napajedla - všechny kulturní akce se s účinností od 12.03.2020 ruší do odvolání, o náhradních termínech bude veřejnost informována – viz www.kknapajedla.cz
CAFÉ Klášter - zahrádka - otevřena pro veřejnost o víkendech od 16.05.2020 v běžné provozní době
Knihovna Boženy Benešové Napajedla - otevřena od pondělí 11.05.2020 dle běžné provozní doby
Muzeum Napajedla - zahajuje provoz od 26.05.2020
Kino Napajedla - zahajuje provoz od 25.05.2020

Informační centrum Napajedla - otevřeno od 25.05.2020
Dům dětí a mládeže Matýsek - uzavřen od 09.03.2020 do odvolání
Služby města Napajedla - otevřeny od 11.05.2020, skládkový dvůr od 13.05.2020
NBTH, s.r.o. – otevřeno v pondělí a středu  7-11 hodin a 12:00-16:00 hodin - přístup bude umožněn pouze na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy
NTV cable s.r.o. – kontaktní místo otevřeno v úředních dnech pondělí, středa 8:00-10:00 h a 13:00-16:00 h, je upřednostňován telefonický či e-mailový kontakt – viz www.ntvcable.cz (hlášení poruch: tel. 468002782, e-mail: ntvcable@ntvcable.cz)
Kluby seniorů - přerušují svou činnost od 13.03.2020 - do odvolání

Bohoslužby v naší farnosti budou slouženy od pondělí 11.05.2020 dle Usnesení vlády ČR č. 223 ze dne 30.04.2020 dle farních ohlášek.

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci.pdf (385.55 kB)

Informace občanům města

K 17.05.2020 bude ukončen nouzový stav. Podmínky pro uvolňování opatření od 25.05.2020.

Zlínský kraj - Tisková konference hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka k současné epidemiologické situaci -  od 4. minuty Napajedla - https://www.facebook.com/zlkraj

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Výzva občanům - nákup v COOP Napajedla od 01.04.2020.pdf (258.46 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeNapajedla - ukončení OOP - plošná dezinfekce bytových domů.pdf (694.26 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Doporučení k provádění plošné a prostorové dezinfekce společných prostor v bytových domech proti všem původcům infekčních onemocn (192.65 kB)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Veřejná vyhláška - OOP - provádění dezinfekce.pdf (654.96 kB)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Provoz mateřských škol do konce školního roku 2019-2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Provoz základních škol do konce školního roku 2019-2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019-2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020

MěÚ Napajedla - odbor sociálních věcí - Telefonní kontakty na krizovou pomoc.pdf (49.18 kB)

Bezpečnostní rada obce

1. Dle zákona č. 118/2011 Sb., Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, bezpečnostní radu zřizuje a řídí starosta obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností (pro Napajedla jsou obcí s rozšířenou působností Otrokovice).
2. Za město Napajedla je členem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností starostka města Ing. Irena Brabcová.
3. Krizový štáb zřizuje a řídí starosta obce s rozšířenou působností v souladu se zákonem č. 118/2011 Sb., Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, s působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
4. Za město Napajedla je členem krizového štábu obce s rozšířenou působností starostka města Ing. Irena Brabcová.

Manuál pro občany - Práva a povinnosti za nouzového stavu.pdf (812.68 kB)

Informace o speciálních stránkách.pdf (202.39 kB)

Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.04.2020.pdf (181.25 kB)

Provoz městského úřadu od 18.05.2020 a výběr poplatků za psy a popelnice 
Doporučujeme upřednostnit telefonickou či e-mailovou komunikaci (kontakty a telefonní spojení uvedené na webových stránkách města www.napajedla.cz) nebo komunikaci prostřednictvím datové schránky. 

Další informace:

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků.pdf (999.16 kB)

MPSV ČR vydalo opatření, podle kterého budou moct lidé čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let věku.pdf (498.22 kB). Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech, a to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Po skončení mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ze dne 22.04.2020 o zrušení rozhodnutí ze dne 17.03.2020.pdf (36.49 kB)

Rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje č. 1 ze dne 16. 3. 2020 byla určena Základní škola T. G. Masaryka jako vzdělávací zařízení k vykonání péče o děti v předškolních zařízeních, žáky, kteří plní povinnou školní docházku, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci.  V případě, že by vyvstala potřeba postarat se o děti pracovníků profesí uvedených v níže uvedených dokumentech, obraťte se prosím na ředitelku Mgr. Martu Zakopalovou, e-mail: zakopalova@zsotrtgm.cztel. 602 793 765. Nabídka vychází z těchto dokumentů:
Usnesení vlády č. 89/2020 Sb. péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 4.pdf (52.13 kB) kromě dětí zaměstnanců uvedených v bodě č. 1 usnesení vlády ČR (viz výše) se jedná také o děti, jejichž výkonní zástupci jsou zaměstnanci organizací, kterým byla udělena registrace k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zaměstnanci prodejen s potravinami.

Oznámení hejtmana Zlínského kraje č. 1 - zajištění provozu lékařské pohotovostní služby.pdf (43.32 kB)

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5 - nezajištění lékařské pohotovostní služby.pdf (42.05 kB)

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR - informační leták - senioři.pdf (78.35 kB)

Tisková zpráva Finančního úřadu pro Zlínský kraj.pdf (658.42 kB)

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude s platností od 24.03.2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Dále může dojít k zastavení nebo omezení spojů jedoucí do Brna a Ostravy. Rovněž z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice s platností od pondělí 30.03.2020 dochází k omezení spojů na bohoslužby jezdící v neděli. Cestující budou v autobusech nastupovat pouze zadními dveřmi, zároveň budou povinni použít roušky nebo podobné ochranné prostředky. Další informace týkající se veřejné dopravy ve Zlínském kraji - https://www.id-zk.cz.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ - Od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě.pdf (83.29 kB)

Omezení jízdy vlaků ČD, a.s..pdf (75.1 kB)

Omezení jízdy vlaků ARRIVA.pdf (75.64 kB)

Ministerstvo životního prostředí ČR - Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie.pdf (506.46 kB)

Dětská hřiště – od 16.03.2020 jsou na území města Napajedla uzavřena
Provoz sportovišť v areálu základních škol od 18.05.2020
Venkovní sportoviště jsou zpřístupněna za dodržení podmínek dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2020.pdf (242.31 kB)
Skate-bikepark je od 08.04.2020 otevřen pouze při dodržení následujících podmínek
1. povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory…)
2. zachovávat si odstup od ostatních nejméně 2 metry
3. na překážce se v daný okamžik bude pohybovat pouze 1 osoba

Příspěvkové organizace a společnosti města:

Mateřská škola Napajedla – otevřeny dle směrnice MŠMT - zahajuje provoz od 25.05.2020
Základní školy - otevřeny dle směrnice MŠMT
Klub kultury Napajedla - všechny kulturní akce se s účinností od 12.03.2020 ruší do odvolání, o náhradních termínech bude veřejnost informována – viz www.kknapajedla.cz
CAFÉ Klášter - zahrádka - otevřena pro veřejnost o víkendech od 16.05.2020 v běžné provozní době
Knihovna Boženy Benešové Napajedla - otevřena od pondělí 11.05.2020 dle běžné provozní doby
Muzeum Napajedla - zahajuje provoz od 26.05.2020
Kino Napajedla - zahajuje provoz od 25.05.2020

Informační centrum Napajedla - otevřeno od 25.05.2020
Dům dětí a mládeže Matýsek - uzavřen od 09.03.2020 do odvolání
Služby města Napajedla - otevřeny od 11.05.2020, skládkový dvůr od 13.05.2020
NBTH, s.r.o. – otevřeno v pondělí a středu  7-11 hodin a 12:00-16:00 hodin - přístup bude umožněn pouze na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy
NTV cable s.r.o. – kontaktní místo otevřeno v úředních dnech pondělí, středa 8:00-10:00 h a 13:00-16:00 h, je upřednostňován telefonický či e-mailový kontakt – viz www.ntvcable.cz (hlášení poruch: tel. 468002782, e-mail: ntvcable@ntvcable.cz)
Kluby seniorů - přerušují svou činnost od 13.03.2020 - do odvolání

Bohoslužby v naší farnosti budou slouženy od pondělí 11.05.2020 dle Usnesení vlády ČR č. 223 ze dne 30.04.2020 dle farních ohlášek.

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci.pdf (385.55 kB)

Information for citizens about coronavirus.pdf (480.47 kB)

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, pondělí 1. 6. 2020
polojasno 18 °C 9 °C
úterý 2. 6. slabý déšť 17/7 °C
středa 3. 6. déšť 18/9 °C
čtvrtek 4. 6. déšť 20/10 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem