Město Napajedla

COVID-19 - aktuální informace

COVID19

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 196 - vyhlášení nouzového stavu do 27.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 216 - pohyb osob v rámci okresu - do 21.03.2021

Mimořádné-opatření-Ministerstva zdravotnictví – nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-1.-3.-2021-do-odvolání

 

Ochranné-opatření-Ministerstva zdravotnictví – omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-1.-3.-2021-do-odvolání

Ochranne-opatreni-Ministerstva zdravotnictví - narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-26-2-do-11-4-2021

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-s-účinností-od-1.-3.-2021

 

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 217 - maloobchodní prodej, služby, kultura do 21.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 200 - provoz škol do 21.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 201 - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 212 - péče o děti pracovníků vybraných profesí do 21.03.2021

Opatření hejtmana ZK z 01.03.2021 - určení vzdělávacího zařízení pro děti rodičů vybraných profesí

 

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 211 - poskytování sociálních služeb při nouzovém stavu do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 208 - nepojistné sociální dávky a průkaz osoby se ZP - do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 203 - návštěvy ve vazebních věznicích a detenčních ústavech do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 206 - zdravotní posudky pro zaměstnavatele do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 206 - příloha - čestné prohlášení

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 210 - cizinci a změna zaměstnavatele do 28.03.2021

 

 

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 22.02.2021 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25.02.2021 do odvolání

 

Opatření hejtmana ZK z 15.02.2021 - určení vzdělávacích zařízení pro děti vybraných profesí

Usnesení vlády č.167 Z 15.02.2021 - poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 

Usnesení vlády ČR č. 125 ze 14.02.2021 - vyhlášení nouzového stavu do 28.02.2021

Usnesení vlády ČR č. 126 - maloobchod, služby, kultura

Usnesení vlády ČR č. 127 - pohyb osob

Usnesení vlády ČR č. 129 - školy

Usnesení vlády ČR č. 131 - návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Usnesení vlády ČR č. 134 - pohyb osob - okresy Cheb, Sokolov a Trutnov


 

Usnesení vlády ČR č. 119 z 08.02.2021 - změna krizového opatření - změna usnesení vlády č. 78

Usnesení vlády ČR č. 78 - 80 z 28.01.2021 - změna krizových opatření - maloobchod, služby, pohyb osob, návštěvy ve zdravotních a sociálních zařízeních

 

Změna č. 2 Opatření hejtmana ZK z 29.12.2020 - prodloužení do 14.02.2021 - zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Usnesení vlády ČR č. 55 z 22.01.2021 - prodloužení nouzového stavu do 14.02.2021

Usnesení vlády ČR č. 56 z 22.01.2021 - změna krizových opatření

Usnesení vlády ČR č. 57 z 22.01.2021 - maloobchod, služby

 

Jak se přihlásit na očkování - COVID-19_08

Schéma průběhu očkování

Jak se přihlásit na očkování - COVID-19 - občané nad 80let

 

Změna č. 1 Opatření hejtmana ZK z 29.12.2020 - prodloužení opatření o zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Usnesení vlády ČR č. 14 z 07.01.2021 -  zdravotnická zařízení

Usnesení vlády ČR č. 13 z 07.01.2021 - provoz škol

Usnesení vlády ČR č. 12 z 07.01.2021 - prodloužení usnesení č. 1375, 1376, 1378 a 1379 z 23.12.2020 do 22.01.2021

 

Usnesení vlády ČR č. 1379 z 23.12.2020 - omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Usnesení vlády ČR č. 1378 z 23.12.2020 - zajištění škol a školských zařízení pro děti zaměstnanců vybraných profesí

Usnesení vlády ČR č. 1377 z 23.12.2020 - školy do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1376 z 23.12.2020 - maloobchodní prodej do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1375 z 23.12.2020 - pohyb osob do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1373 z 23.12.2020 - prodloužení nouzového stavu do 22.01.2021

 

Zlínský kraj - Opatření hejtmana ZK - určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 - o přijetí krizového opatření - poskytovatelům sociálních služeb

Informační leták obcím ZK -  I ty můžeš být "záchranářem"

Antigenní testování ve Zlínském kraji

Leták - Omezení sociálních kontaktů

Usnesení Vlády ČR č. 1341 z 17.12.2020 - o změně krizových opatření - s účinností od 18.12.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1325, 1332 - 1336 z 14.12.2020 - o přijetí a změně krizového opatření

Usnesení Vlády ČR č. 1290 - 1292 z 07.12.2020 - o přijetí a změně krizového opatření

Usnesení Vlády ČR č. 1262 - 1264 z 30.11.2020 - o přijetí krizového opatření

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.11.2020 do odvolání

Usnesení Vlády ČR č. 1195 - 1202 z 20.11.2020 - změny krizového opatření a prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 17.11.2020 do odvolání

MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16.11.2020

Město Otrokovice - Informace pro pečující osoby v ORP Otrokovice

Nařízení vlády ze dne 09.11.2020 - Sbírka zákonů č. 453 - změna nařízení vlády č. 172 o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu - konání sňatečných obřadů od 19.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 - Sbírka zákonů č. 407 - 414 - přijetí krizového opatření s účinností od 14.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 13.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 08.10.2020 - Sbírka zákonů č. 399 - 400 - přijetí krizového opatření s účinností od 09.10. a 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.09.2020 - Sbírka zákonů č. 391 a 392 - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 05.10.2020 na dobu 30 dnů,  přijetí krizového opatření 

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatřeníizolace a karanténa s účinností od 25.09.2020

V první linii je každý z nás!

 

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 196 - vyhlášení nouzového stavu do 27.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 216 - pohyb osob v rámci okresu - do 21.03.2021

 

Přehledné shrnutí pravidel dle MV ČR pro pohyb uvnitř okresů a mezi okresy

 

Mimořádné-opatření-Ministerstva zdravotnictví – nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-1.-3.-2021-do-odvolání

 

Ochranné-opatření-Ministerstva zdravotnictví – omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-1.-3.-2021-do-odvolání

Ochranne-opatreni-Ministerstva zdravotnictví - narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-26-2-do-11-4-2021

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-s-účinností-od-1.-3.-2021

 

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 217 - maloobchodní prodej, služby, kultura do 21.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 201 - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 211 - poskytování sociálních služeb při nouzovém stavu do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 208 - nepojistné sociální dávky a průkaz osoby se ZP - do 28.03.2021

 

 

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 22.02.2021 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25.02.2021 do odvolání

 

Městský úřad Napajedla - změna provozní doby od 15.02.2021

 

Usnesení vlády č.167 Z 15.02.2021 - poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Usnesení vlády ČR č. 125 ze 14.02.2021 - vyhlášení nouzového stavu do 28.02.2021

Usnesení vlády ČR č. 126 - maloobchod, služby, kultura

Usnesení vlády ČR č. 127 - pohyb osob

Usnesení vlády ČR č. 129 - školy

Usnesení vlády ČR č. 131 - návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Usnesení vlády ČR č. 134 - pohyb osob - okresy Cheb, Sokolov a Trutnov

 

 

Usnesení vlády ČR č. 78 - 80 z 28.01.2021 - změna krizových opatření - maloobchod, služby, pohyb osob, návštěvy ve zdravotních a sociálních zařízeních

Usnesení vlády ČR č. 55 z 22.01.2021 - prodloužení nouzového stavu do 14.02.2021

Usnesení vlády ČR č. 56 z 22.01.2021 - změna krizových opatření

Usnesení vlády ČR č. 57 z 22.01.2021 - maloobchod, služby

 

Informace pro seniory k očkování proti COVID-19

Jak se přihlásit na očkování - COVID-19_08

Schéma průběhu očkování

Jak se přihlásit na očkování - COVID-19 - občané nad 80let

 

Usnesení vlády ČR č. 14 z 07.01.2021 -  zdravotnická zařízení

Usnesení vlády ČR č. 12 z 07.01.2021 - prodloužení usnesení č. 1375, 1376, 1378 a 1379 z 23.12.2020 do 22.01.2021

 

Usnesení vlády ČR č. 1379 z 23.12.2020 - omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Usnesení vlády ČR č. 1376 z 23.12.2020 - maloobchodní prodej do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1375 z 23.12.2020 - pohyb osob do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1373 z 23.12.2020 - prodloužení nouzového stavu do 22.01.2021

 

Usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 - o přijetí krizového opatření - poskytovatelům sociálních služeb

Informační leták obcím ZK -  I ty můžeš být "záchranářem"

Antigenní testování ve Zlínském kraji

Leták - Omezení sociálních kontaktů

Usnesení Vlády ČR č. 1341 z 17.12.2020 - o změně krizových opatření - s účinností od 18.12.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1290 - 1292 z 07.12.2020 - o přijetí a změně krizového opatření

Usnesení Vlády ČR č. 1262 - 1264 z 30.11.2020 - o přijetí krizového opatření

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.11.2020 do odvolání

Usnesení Vlády ČR č. 1195 - 1202 z 20.11.2020 - změny krizového opatření a prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 17.11.2020 do odvolání

MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16.11.2020

Město Otrokovice - Informace pro pečující osoby v ORP Otrokovice

Usnesení Vlády ČR ze dne 02.11.2020 -  Sbírka zákonů č. 452 - změna krizových opatření č. 444 a 447

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10.2020 -  Sbírka zákonů č. 439-447  - prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020 a přijetí krizových opatření

Letáček České lékárnické komory: Informační letáček - zajištění léků.pdf (132.74 kB)

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 - Sbírka zákonů č. 407 - 414 - přijetí krizového opatření s účinností od 14.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 13.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 08.10.2020 - Sbírka zákonů č. 399 - 400 - přijetí krizového opatření s účinností od 09.10. a 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.09.2020 - Sbírka zákonů č. 391 a 392 - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 05.10.2020 na dobu 30 dnů,  přijetí krizového opatření 

Jak žít spolu a s virem

Jak zvládnout situaci spojenou s koronavirem

V první linii je každý z nás!

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 196 - vyhlášení nouzového stavu do 27.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 216 - pohyb osob v rámci okresu - do 21.03.2021

Přehledné shrnutí pravidel dle MV ČR pro pohyb uvnitř okresů a mezi okresy

 

Mimořádné-opatření-Ministerstva zdravotnictví – nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-1.-3.-2021-do-odvolání

 

Ochranné-opatření-Ministerstva zdravotnictví – omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-1.-3.-2021-do-odvolání

Ochranne-opatreni-Ministerstva zdravotnictví - narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-26-2-do-11-4-2021

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-s-účinností-od-1.-3.-2021

 

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 217 - maloobchodní prodej, služby, kultura do 21.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 200 - provoz škol do 21.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 201 - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 212 - péče o děti pracovníků vybraných profesí do 21.03.2021

Opatření hejtmana ZK z 01.03.2021 - určení vzdělávacího zařízení pro děti rodičů vybraných profesí

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 211 - poskytování sociálních služeb při nouzovém stavu do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 208 - nepojistné sociální dávky a průkaz osoby se ZP - do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 203 - návštěvy ve vazebních věznicích a detenčních ústavech do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 206 - zdravotní posudky pro zaměstnavatele do 28.03.2021

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 206 - příloha - čestné prohlášení

Usnesení vlády ČR z 26.02.20212 č. 210 - cizinci a změna zaměstnavatele do 28.03.2021

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 22.02.2021 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25.02.2021 do odvolání

 

Opatření hejtmana ZK z 15.02.2021 - určení vzdělávacích zařízení pro děti vybraných profesí

Usnesení vlády č.167 Z 15.02.2021 - poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 

Městský úřad Napajedla - změna provozní doby od 15.02.2021

Usnesení vlády ČR č. 125 ze 14.02.2021 - vyhlášení nouzového stavu do 28.02.2021

Usnesení vlády ČR č. 126 - maloobchod, služby, kultura

Usnesení vlády ČR č. 127 - pohyb osob

Usnesení vlády ČR č. 129 - školy

Usnesení vlády ČR č. 131 - návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Usnesení vlády ČR č. 134 - pohyb osob - okresy Cheb, Sokolov a Trutnov

 

 

Usnesení vlády ČR č. 119 z 08.02.2021 - změna krizového opatření - změna usnesení vlády č. 78

Usnesení vlády ČR č. 78 - 80 z 28.01.2021 - změna krizových opatření - maloobchod, služby, pohyb osob, návštěvy ve zdravotních a sociálních zařízeních

 

Změna č. 2 Opatření hejtmana ZK z 29.12.2020 - prodloužení do 14.02.2021 - zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

 

Usnesení vlády ČR č. 55 z 22.01.2021 - prodloužení nouzového stavu do 14.02.2021

Usnesení vlády ČR č. 56 z 22.01.2021 - změna krizových opatření

Usnesení vlády ČR č. 57 z 22.01.2021 - maloobchod, služby

 

Informace pro seniory k očkování proti COVID-19

Jak se přihlásit na očkování - COVID-19_08

Schéma průběhu očkování

Jak se přihlásit na očkování - COVID-19 - občané nad 80let

 

Změna č. 1 Opatření hejtmana ZK z 29.12.2020 - prodloužení opatření o zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Usnesení vlády ČR č. 14 z 07.01.2021 -  zdravotnická zařízení

Usnesení vlády ČR č. 13 z 07.01.2021 - provoz škol

Usnesení vlády ČR č. 12 z 07.01.2021 - prodloužení usnesení č. 1375, 1376, 1378 a 1379 z 23.12.2020 do 22.01.2021

 

Usnesení vlády ČR č. 1379 z 23.12.2020 - omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Usnesení vlády ČR č. 1378 z 23.12.2020 - zajištění škol a školských zařízení pro děti zaměstnanců vybraných profesí

Usnesení vlády ČR č. 1377 z 23.12.2020 - školy do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1376 z 23.12.2020 - maloobchodní prodej do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1375 z 23.12.2020 - pohyb osob do 10.01.2021

Usnesení vlády ČR č. 1373 z 23.12.2020 - prodloužení nouzového stavu do 22.01.2021

 

Zlínský kraj - Opatření hejtmana ZK - určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 - o přijetí krizového opatření - poskytovatelům sociálních služeb

Informační leták obcím ZK -  I ty můžeš být "záchranářem"

Antigenní testování ve Zlínském kraji

Leták - Omezení sociálních kontaktů

Usnesení Vlády ČR č. 1341 z 17.12.2020 - o změně krizových opatření - s účinností od 18.12.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1290 - 1292 z 07.12.2020 - o přijetí a změně krizového opatření

Usnesení Vlády ČR č. 1262 - 1264 z 30.11.2020 - o přijetí krizového opatření

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.11.2020 do odvolání

Usnesení Vlády ČR č. 1195 - 1202 z 20.11.2020 - změny krizového opatření a prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 17.11.2020 do odvolání

MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16.11.2020

Město Otrokovice - Informace pro pečující osoby v ORP Otrokovice

Nařízení vlády ze dne 09.11.2020 - Sbírka zákonů č. 453 - změna nařízení vlády č. 172 o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Usnesení Vlády ČR ze dne 02.11.2020 -  Sbírka zákonů č. 452 - změna krizových opatření č. 444 a 447

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10.2020 -  Sbírka zákonů č. 439-447  - prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020 a přijetí krizových opatření

Usnesení Vlády ČR ze dne 19.10.2020 - Sbírka zákonů č. 421 - přijetí krizového opatření s účinností od 21.10.2020

Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu - konání sňatečných obřadů od 19.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 - Sbírka zákonů č. 407 - 414 - přijetí krizového opatření s účinností od 14.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 13.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 08.10.2020 - Sbírka zákonů č. 399 - 400 - přijetí krizového opatření s účinností od 09.10. a 12.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.09.2020 - Sbírka zákonů č. 391 a 392 - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 05.10.2020 na dobu 30 dnů,  přijetí krizového opatření 

Jak žít spolu a s virem

Jak zvládnout situaci spojenou s koronavirem

V první linii je každý z nás!

Důležité informaceDůležité informace

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, pondělí 1. 3. 2021
skoro jasno 8 °C 1 °C
úterý 2. 3. jasno 10/2 °C
středa 3. 3. polojasno 11/2 °C
čtvrtek 4. 3. skoro jasno 12/3 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem