Město Napajedla

Služby pro veřejnost

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu  
za každou i započatou stránku        50,-
na technickém nosiči dat        40,-
za první stránku a         15,-
za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače          5,-
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle      100,-
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části za každou i započatou stránku           5,-
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy  
za první stránku      100,-
za každou další i započatou stránku        50,-
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu      500,-
f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace  
- nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy   5 000,-
- vzniká, nebo je mu poskytnuta 10 000,-

 

Sazebník úhrad spojených s vyhledáváním a poskytováním informací

Náklady na pořízení kopií  
Za pořízení jedné kopie formátu A4 či kopie elektronické (digitalizace)  
a) černobílá jednostranná   3,-
b) černobílá oboustranná   6,-
c) barevná jednostranná 15,-
d) barevná oboustranná 30,-
Za pořízení jedné kopie formátu A3 či kopie elektronické (digitalizace)  
a) černobílá jednostranná   6,-
b) černobílá oboustranná 12,-
c) barevná jednostranná 30,-
d) barevná oboustranná 60,-
Za tisk na tiskárně formát A4  
a) černobíle jedna strana   3,-
b) barevně jedna strana 20,-
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.  
Náklady na opatření technických nosičů dat  
1 ks CD 60,-
1 ks DVD 60,-
Jiný technický nosič dat dle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.  
Náklady na odesílání informací žadateli  
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty  
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.  
obálka formátu C6 1,-/ks
obálka formátu B5 2,-/ks
obálka formátu B4 2,-/ks
obálka formátu B4 s křížovým dnem 5,-/ks
obálka formátu C6 s doručenkou 2,-/ks
jiný formát obálky dle nákupní ceny dle MC
Úhrada za vyhledávání informací  
a) za každou započatou hodinu za jednoho pracovníka 180,-
b) vzniknou-li při vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na cestovné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.  
Ostatní náklady  
1. Výstup z internetu 1,-/min.
2. Práce s archiváliemi dle ceníku
3. Telefonní spojení dle tarifů společnosti

 

 

 

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 26/16 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 24/12 °C
pátek 26. 7. jasno 26/11 °C