Město Napajedla

Odpadové hospodářství


Poplatky za komunální odpad bude možno uhradit od 01.03.2024 do 30.04.2024 na finančním odboru Městského úřadu Napajedla
(budova radnice, přízemí, dveře č. 102 - vpravo).

Platbu je možno provést v době:

Pondělí   7:30–12:00   13:00–17:00
Úterý       7:30–11:00   12:00–15:00
Středa     7:30–12:00   13:00–17:00

Čtvrtek   pokladna uzavřena
Pátek      7:30–11:00   12:00–13:00

Sběrné nádoby, které nebudou od 01.05.2024 označeny platnou známkou na rok 2024, nebudou vyváženy.

Termíny svozu komunálního odpadu v Napajedlích

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 29.11.2023 usnesením č. 137/7/18/1/2023 schválilo OZV  Obecně závaznou vyhlášku města Napajedla č. 4/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 01.01.2024.

výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2024

 

sazba poplatku 0,60 Kč / litr 

četnost svozu nádob

objem

objem

objem

objem

týdně/měsíčně/ročně

1100 l

240 l

120 l

110 l

 

2x týdně/104x ročně

68 640,-

nejde

nejde

nejde

1x týdně/52x ročně

34 320,-

7 488,-

3 744,-

3 432,-

kombinovaný/39x ročně

nejde

nejde

2 808,-

2 574,-

1x za 14 dní/26x ročně

17 160,-

3 744,-

1 872,-

1 716,-

1x za 4 týdny/13x ročně

nejde

nejde

936,-

858,-

Vývoz směsného komunálního odpadu

Lichý týden - pondělí - vývoz nádob jednou za 14 dní

Zámoraví, Třída Tomáše Bati, Nádražní, Svatoplukova, Masarykovo náměstí, Palackého (horní část), Zábraní, Na Kapli, Sadová, Komenského, Husova, Pěnné Malina I, II, III

Lichý týden - úterý - vývoz nádob jednou za 14 dní

Dr. Beneše, Chmelnice, Bartošova, Zahradní, Palackého (dolní část), Podzámčí, Kollárova, Pod Zahrádkami, Podluží, Hřbitovní, Pod Kalvárií, Divišova, Husova, Žerotínova, Lány, Zámecká, 2. května, 1. máje, Jiráskova, Příční, K Pahrbku, Výhledy, Nad Zámkem, Moravní, Výhledy

Sudé týdny - úterý - vývoz nádob v intervalu 1 x týdně

Celé město – pouze nádoby s červenými samolepkami
Prusinky – nádoby se žlutými a zelenými samolepkami

Vývoz nádob 1x za měsíc se provádí v liché týdny (3. týden, 7. týden atd.)

Občané si zvolí jednu variantu četnosti a k té obdrží proti platbě barevnou známku:

  • modrá známka - kombinovaný vývoz (jednou týdně v zimním období a jednou za 14 dní v letním období)
  • růžová známka - vývoz jednou týdně
  • žlutá známka - vývoz jednou za 14 dní vždy v sudé týdny
  • zelená známka - vývoz jednou za 4 týdny (týdny vývozu jsou uvedeny na známce)

Majitelé sběrných nádob (popelnic) o objemu 240l musí tuto skutečnost nahlásit při platbě úhrady a obdrží 2 ks známek, kterými si označí svou sběrnou nádobu. Nádoba o objemu 240l označená pouze jednou známkou nebude vyvážena.

Sběrné nádoby musí být vystaveny k odvozu včas (nejlépe večer před dnem vývozu).

V případě vzniklých problémů s vývozem je nutno ihned kontaktovat pracovníka svozové společnosti a vzniklý problém oznámit (Technické služby Otrokovice, s.r.o. -  p. Novák, tel. 601 373 853, p. Vinklárek, tel. 603 194 613).

V případě dalších dotazů či podnětů, týkajících se nakládání s odpady v našem městě se můžete obrátit přímo na Městský úřad Napajedla, odbor správa majetku - životní prostředí (Stanislava Kubíčková, DiS., tel. 577 100 922, kubickova@napajedla.cz) nebo na Služby města Napajedla, p.o., která je správcem sběrného dvora v ulici Lány.

Nádoby na odpad

Nádoby na odpad můžete zakoupit:

Technické služby Otrokovice s. r. o.
K. Čapka 1256
765 02  Otrokovice
tel. 577 927 997, www.tsotrokovice.cz

Sběrný dvůr

V současné době se na území města Napajedla nachází jeden moderní sběrný dvůr v ulici Lány čp. 637, kde mohou občané ukládat veškeré druhy odpadů včetně zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Sběrný dvůr neslouží k ukládání odpadů z podnikatelské činnosti. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, nakládání s odpady vznilými z podnikatelské činnosti, řeší samostatnou smlouvou s oprávněnou osobou k nakládání s odpady, kterou se prokazují v případě kontroly subjektu ze strany oprávněných orgánů ( např. Městský úřad Otrokovice, Krajský úřad Zlínského kraje, Česká inspekce životního prostředí).

Sběrný dvůr provozují Služby města Napajedla, příspěvková organizace, které zde mají i své sídlo společnosti.

Na ploše celého města včetně okrajových částí jsou rozmístěna hnízda k ukládání tříděných složek odpadů, a to papír, směsné sklo, plasty a nápojový karton. Tyto složky jsou dále odváženy Technickými službami Otrokovice s.r.o. přes třídící linku k recyklaci a dalšímu využití.

V případě dotazů k provozu sběrného dvora v ulici Lány a komunitní kompostárny v ulici K Pahrbku se můžete obracet přímo na ředitele příspěvkové organizace Ing. Michala Forsta, tel. 606 632 642 nebo jeho zástupce p. Vítězslava Dalajku, tel. 737 230 572.

Provoz sběrného dvora

Komunitní kompostárna

Biologicky rozložitelné složky odpadů z městské zeleně a ze zahrádek občanů jsou sváženy velkoobjemovými kontejnery na komunitní kompostárnu, která je umístěna v ulici K Pahrbku a kterou rovněž provozují Služby města Napajedla, p.o.

Zelený kompost, který je výsledným produktem komunitního kompostování, je využíván při rekultivacích zelených ploch ve městě.

V případě dotazů k provozu sběrného dvora v ulici Lány a komunitní kompostárny v ulici K Pahrbku se můžete obracet přímo na ředitele příspěvkové organizace Ing. Michala Forsta, tel. 606 632 642 nebo jeho zástupce p.Vítězslava Dalajku, tel. 737 230 572.

A jak správně třídit?

papír patří do modrých kontejnerů v hnízdech na území města, nebo do sběrného dvora či výkupny druhotných surovin v ulici Pod Zahrádkami.

ecoznacky-papir

sklo sbíráme směsné a patří do zelených kontejnerů v hnízdech na území města nebo ve sběrném dvoře. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

ecoznacky-sklo

plast patří do žlutých kontejnerů v hnízdech na území města nebo ve sběrném dvoře. Do těchto nádob patří sešlápnuté PET lahve, nalámaný polystyren, vypláchnuté kelímky od jogurtů, smetany či dalších potravin, obaly od aviváží, šamponů, kondicionerů a pod., sáčky, fólie, tašky, drobné výrobky z plastů, jako jsou např. dětské hračky. V žádném případě se zde nesmí ukládat obaly se zbytky potravin, či znečištěné nebezpečnými látkami a chemikáliemi, dále novodurové trubky a podlahové krytiny.

ecoznacky-plast

nápojový karton se ukládá do žlutých kontejnerů určených na plast (tento odpad jde dále přes třídící linku svozové společnosti a k další recyklaci).patří zde krabice od mléka, džusů, vína apod., které nesmí obsahovat zbytky nápojů a před vhozením do kontejnerů musí být stlačeny.

ecoznacky-napojove-kartony

kovový odpad je možné uložit do kontejneru ve sběrném dvoře nebo do sběrny v ulici Pod Zahrádkami

nepoužitelná léčiva se odkládají pouze v lékárnách v ulici Sadová a v lékárně Pod zámkem

nebezpečné odpady (jako například zbytky barev, ředidel, kyselin apod.) se ukládají pouze ve sběrném dvoře

staré pneumatiky a duše se ukládají pouze ve sběrném dvoře

staré šatstvo, boty a další textil se ukládá do speciálních kontejnerů společnosti TextilEco.

vyřazená elektrozařízení se ukládají do EKODOMKU ve sběrném dvoře (zde patří např. televizory, ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, počítače a monitory apod.), drobná elektrozařízení (jako např. fény, mobilní telefony, rychlovarné konvice, toustovače apod.) se mohou ukládat jak do sběrného dvora, tak i do červených označených kontejnerů, které jsou v ulici Jiráskova, Na Kapli a Lány.

olej je možno uložit pouze ve sběrném dvoře

vyřazené autobaterie se odkládají pouze ve sběrném dvoře

velkoobjemový odpad (zde je myšlen např. starý nábytek, koberce, podlahoviny apod.) se odkládají pouze ve sběrném dvoře.

stavební suť z drobných úprav domácností se odkládá ve sběrném dvoře. Pokud se jedná o větší množství stavební suti z oprav domů, majitel je povinen likvidovat suť na vlastní náklad a v souladu s platnou legislativou.

biologicky rozložitelné odpady vzniklé z údržby zahrádek se odkládají do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných na stanovištích na celé ploše města. Ukládají se zvlášť větve z ořezu stromů a zvlášť tráva, listí, zbytky zeleniny ze zahrad apod., kdy jsou jednotlivé kontejnery označeny druhem biologického odpadu. zde je nutno upozornit občany, aby neukládali např. trávu v plastových pytlích. Tento odpad je dále zpracován na komunitní kompostárně města.

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 18 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 28/19 °C
pondělí 15. 7. jasno 33/17 °C
úterý 16. 7. déšť 27/20 °C