Město Napajedla

Příroda Napajedelska

Okolí města Napajedel je charakteristické tím, že je na malé ploše soustředěno velké množství rostlinných i živočišných druhů. Údolím Moravy se od dávných dob šířily teplomilné rostliny a živočichové do severnějších oblastí naší vlasti. Pro mnoho panonských druhů je Napajedelská brána přirozenou severní hranicí rozšíření. Na našem území se nachází mnoho ploch lesů, zachovalých slepých ramen řeky Moravy jako je Pahrbek, Hejný, Pod Svezeným, Německá, která jsou útočištěm velkého spektra živočichů a vyskytuje se zde široká škála různých druhů rostlin. Na východní a jižní části města se nachází louky a pastviny, na kterých se pasou koně místního hřebčína. Okolní obdělaná pole jsou důkazem rozvinuté zemědělské činnosti.Dominantním přírodním prvkem je však tok řeky Moravy se svými rozmanitými břehovými porosty.