Město Napajedla

Telefonní seznam

starosta 

tajemnice

sekretariát ST a MST

sekretariát ST a MST

personální a mzdové

matrika

evidence obyvatel, podatelna

přestupky (budova spořitelny)

vedoucí

  • JUDr. Jiří Šulc 
  • (přízemí, dveře č. 104a)
  • 577 100 923 
  • sulc@napajedla.cz

nemovitý majetek

nemovitý majetek

oprava a údržba budov

životní prostředí

vedoucí

referentka

referentka

referent

sekretariát

Spytihněv, Halenkovice, Žlutava

Napajedla, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov

podnikatelé

Silniční správní úřad

Odbor sociálních věcí (budova spořitelny)

sociální práce (pomoc a poradenství), sociálně právní ochrana dětí, veřejné opatrovnictví

vedoucí

 

referentka

vedoucí

faktury

pokladna 

účetnictví

GDPR

pověřenec