Město Napajedla

Sociální péče

Sociální péče v Napajedlích je zajišťována prostřednictvím odboru sociálních věcí a je zaměřena na všechny cílové skupiny obyvatel, tj. rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby nepřizpůsobivé a další skupiny obyvatel (migranti, menšiny),  a to ve všech sociálních událostech. Poskytuje se jak jednotlivcům, tak i skupinám obyvatel (kluby) a přispívá tak k dobrému sociálnímu prostředí ve městě.

V rámci kompetencí odboru je obyvatelům poskytováno základní sociální poradenství, aktivní pomoc, příp.asistence, zajišťována primární prevence, sociálně-právní ochrana (děti, senioři, ZP), veřejný opatrovník nesvéprávným osobám, poradenství a kontakty na sociální služby, je zajišťován a zprostředkováván kontakt se společenským prostředím a metodické vedení klubů důchodců.

Město Napajedla je zřizovatelem terénní a ambulantní sociální služby „Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace“, určené pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností a poskytované v jejich domácím prostředí, příp. ve středisku osobní hygieny na jednotlivých domech s pečovatelskou službou.

Ve městě jsou dva domy s pečovatelskou službou – Pod Kalvárií 90 a Sadová 1554. Objekty jsou ve vlastnictví města a město zajišťuje jejich údržbu, opravy a investice (odbor SM a IRM). O přidělování bytů v DPS rozhoduje rada města na návrh sociální komise (poradní orgán rady). Správcem bytů je NBTH, s.r.o. Napajedla.

K zabezpečení pobytové celodenní péče slouží v Napajedlích Domov pro seniory v ulici Husova s kapacitou 63 lůžek, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Zlínského kraje.

V Napajedlích v současné době fungují 2 kluby seniorů:

  • Klub seniorů Napajedla (schází se v DPS Sadová),
  • Klub aktivních seniorů (schází se v klubovně Nového Kláštera).

Jednotlivé kluby mají své plány činnosti, zajišťují se pro ně besedy s různou tématikou a náplní, včetně besed s představiteli města, pořádají se aktivní vycházky a zájezdy. Město v rámci svého rozpočtu zajišťuje financování aktivit klubů včetně občerstvení.

K zajištění poskytování dalších sociálních služeb pro občany našeho města přijalo zastupitelstvo města již v r. 2008 usnesení o vstupu do „Komunitního plánování sociálních služeb“ v mikroregionu Otrokovicka. Zároveň se tímto také podílí na participaci financování těchto služeb. Zástupci města se pravidelně zúčastňují jednání řídící skupiny i pracovních skupin dle jednotlivých cílových skupin obyvatelstva.

K informacím o dalších sociálních službách v regionu Zlínského kraje slouží obyvatelům pravidelně aktualizovaný elektronický Katalog sociálních služeb ZK- www.socialnisluzbyzk.cz.

Informace o rozsahu sociální péče, sociální pomoci a o všech registrovaných sociálních službách s celorepublikovou působností poskytuje portál MPSV a registr poskytovatelů sociálních služeb - www.iregistr.mpsv.cz.

Podrobnější informace o sociální pomoci, službách sociální péče a aktivitách klubů důchodců najdete v dalších sekcích a odkazech, příp. vám je podají pracovnice odboru soc. věcí.

Město se snaží zvyšovat kulturu bydlení ve městě, zajišťovat jeho údržbu a bezbariérovost, dále zajišťovat bezpečnost obyvatel a péči o všechny skupiny obyvatel, včetně preventivního předcházení negativních společenských jevů a zvyšovat informovanost obyvatel jak prostřednictvím zasedání zastupitelstva, tak prostřednictvím kabelové televize, webových stránek a Napajedelských novin. To vše, včetně podpory aktivit svých příspěvkových organizací, sportovních a zájmových organizací a klubů působících na území města, přispívá k sociální péči a ke zlepšení kvality života všech obyvatel našeho města.

Kontakt:

  • Mgr. Lada Rektoříková (vedoucí odboru)
  • rektorikova@napajedla.cz
  • tel. +420 577 100 940
  • mob. +420 736 691 644

úřední hodiny: 

  • Po: 7.30 - 12.00   12.30 - 17.00 hod.
  • St:  7.30 - 12.00   12.30 - 17.00 hod.

adresa:

Masarykovo nám. 87 (budova spořitelny)
763 61 Napajedla

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 26/16 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 24/12 °C
pátek 26. 7. jasno 26/11 °C