Město Napajedla

Sociální péče

Sociální péče v Napajedlích je zajišťována prostřednictvím odboru sociálních věcí a je zaměřena na všechny cílové skupiny obyvatel, tj. rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby nepřizpůsobivé a další skupiny obyvatel (migranti, menšiny),  a to ve všech sociálních událostech. Poskytuje se jak jednotlivcům, tak i skupinám obyvatel (kluby) a přispívá tak k dobrému sociálnímu prostředí ve městě.

V rámci kompetencí odboru je obyvatelům poskytováno základní sociální poradenství, aktivní pomoc, příp.asistence, zajišťována primární prevence, sociálně-právní ochrana (děti, senioři, ZP), veřejný opatrovník nesvéprávným osobám, poradenství a kontakty na sociální služby, je zajišťován a zprostředkováván kontakt se společenským prostředím a metodické vedení klubů důchodců.

Město Napajedla je zřizovatelem terénní a ambulantní sociální služby „Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace“, určené pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností a poskytované v jejich domácím prostředí, příp. ve středisku osobní hygieny na jednotlivých domech s pečovatelskou službou.

Ve městě jsou dva domy s pečovatelskou službou – Pod Kalvárií 90 a Sadová 1554. Objekty jsou ve vlastnictví města a město zajišťuje jejich údržbu, opravy a investice (odbor SM a IRM). O přidělování bytů v DPS rozhoduje rada města na návrh sociální komise (poradní orgán rady). Správcem bytů je NBTH, s.r.o. Napajedla.

K zabezpečení pobytové celodenní péče slouží v Napajedlích Domov pro seniory v ulici Husova s kapacitou 63 lůžek, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Zlínského kraje.

V Napajedlích v současné době fungují 3 kluby důchodců:

  • Klub důchodců Napajedla (schází se v DPS Sadová),
  • Klub důchodců při DPS 90 (schází se v DPS Pod Kalvárií),
  • Klub aktivních seniorů (schází se v klubovně Nového Kláštera).

Jednotlivé kluby mají své plány činnosti, zajišťují se pro ně besedy s různou tématikou a náplní, včetně besed s představiteli města, pořádají se aktivní vycházky a zájezdy. Město v rámci svého rozpočtu zajišťuje financování aktivit klubů včetně občerstvení.

K zajištění poskytování dalších sociálních služeb pro občany našeho města přijalo zastupitelstvo města již v r. 2008 usnesení o vstupu do „Komunitního plánování sociálních služeb“ v mikroregionu Otrokovicka. Zároveň se tímto také podílí na participaci financování těchto služeb. Zástupci města se pravidelně zúčastňují jednání řídící skupiny i pracovních skupin dle jednotlivých cílových skupin obyvatelstva.

K informacím o dalších sociálních službách v regionu Zlínského kraje slouží obyvatelům pravidelně aktualizovaný elektronický Katalog sociálních služeb ZK- www.socialnisluzbyzk.cz.

Informace o rozsahu sociální péče, sociální pomoci a o všech registrovaných sociálních službách s celorepublikovou působností poskytuje portál MPSV a registr poskytovatelů sociálních služeb - www.iregistr.mpsv.cz.

Podrobnější informace o sociální pomoci, službách sociální péče a aktivitách klubů důchodců najdete v dalších sekcích a odkazech, příp. vám je podají pracovnice odboru soc. věcí.

Město se snaží zvyšovat kulturu bydlení ve městě, zajišťovat jeho údržbu a bezbariérovost, dále zajišťovat bezpečnost obyvatel a péči o všechny skupiny obyvatel, včetně preventivního předcházení negativních společenských jevů a zvyšovat informovanost obyvatel jak prostřednictvím zasedání zastupitelstva, tak prostřednictvím kabelové televize, webových stránek a Napajedelských novin. To vše, včetně podpory aktivit svých příspěvkových organizací, sportovních a zájmových organizací a klubů působících na území města, přispívá k sociální péči a ke zlepšení kvality života všech obyvatel našeho města.

Kontakt
Alena Kašná (vedoucí odboru)

úřední hodiny: 

  • Po: 7.30 - 12.00   12.30 - 17.00 hod.
  • St:  7.30 - 12.00   12.30 - 17.00 hod.

adresa:

Masarykovo nám. 87 (budova spořitelny)
763 61 Napajedla

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 1. 2021
déšť se sněhem 2 °C -3 °C
pátek 29. 1. déšť se sněhem 5/0 °C
sobota 30. 1. déšť se sněhem 5/-3 °C
neděle 31. 1. skoro jasno 0/-4 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem