Město Napajedla

Rada města

Předpokládané termíny jednání Rady města Napajedla v roce 2023:

 • 13. února
 • 29. března
 • 19. dubna
 • 15. května
 • 26. června
 • 17. července
 • 21. srpna
 • 27. září
 • 18. října
 • 08. listopadu
 • 13. prosince

Zápisy ze zasedání RM (vyberte v tabulce aktuální nebo archivní záznamy a rok)

Jednací řád RM

Komise Rady města Napajedla 2022-2026

Sbor pro občanské záležitosti

Sociální komise

Komise životního prostředí

Rada města (§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

(2) Radě obce je vyhrazeno

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s  výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem, 32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
l) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
m) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
n) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
o) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni

(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie.

(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j), l) a p).

(5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.

JménoFunkceTelefon / E-mail
Podlas Robert, Mgr.
NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Starosta577 100 912
podlas@napajedla.cz
Trňák Antonín
NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Místostarostatrnak@napajedla.cz
Cívela František
KDU-ČSL
Radnícivela@napajedla.cz
Čabla Tomáš
Česká pirátská strana
Radnícablat@napajedla.cz
Čižmař Jiří
NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Radnícizmar@napajedla.cz
Fryšták Lukáš, Ing.
NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Radnífrystak@napajedla.cz
Skála Vilém, Bc.
ODS
Radnískala@napajedla.cz

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, čtvrtek 9. 2. 2023
zataženo 2 °C -3 °C
pátek 10. 2. mírné sněžení 0/-2 °C
sobota 11. 2. mírné sněžení 1/-3 °C
neděle 12. 2. polojasno 2/-5 °C