Město Napajedla

Monitoring stavu životního prostředí

Výsledky monitoringu stavu životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla

V roce 2013 uvolnilo Zastupitelstvo města Napajedla z rozpočtu města částku 300 000 Kč na provedení monitoringu stavu životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla. Konkrétně se jednalo o následující analýzy:

-Provedení ročního pasivního vzorkování ovzduší přímo v průmyslové zóně Slavia Napajedla Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí při Ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

-Provedení vzorkování půdy v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí

-Provedení analýzy půdních a rostlinných vzorků na rizikové prvky a provedení aktivního biomonitoringu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno

-Provedení rozboru těla ryby a vody z odstavného ramene řeky Moravy Pahrbek Státním veterinárním ústavem Olomouc – detašované pracoviště Kroměříž

-Rozšíření analýzy vzorků půdy o dopad na zdravotní rizika Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem

Dne 3.12.2013 proběhlo veřejné projednání výsledků monitoringu stavu životního prostředí v okolí PZ Slávia Napajedla, kromě pasivního vzorkování kvality ovzduší, které stále probíhalo. S výsledky pasivního monitoringu ovzduší bylo Zastupitelstvo města Napajedla seznámeno na svém veřejném zasedání dne 26.2.2014.

Prezentace monitoringu.pdf (1.37 MB) z jednání Zastupitelstva města Napajedla dne 26.2.2014.

V únoru 2015 uvolnilo ZM částku ve výši 86 000 Kč na pokračování ročního pasivního monitoringu ovzduší a vyhodnocení historických dat pasivního monitoringu ovzduší na měřící stanici v areálu Mateřské školy Komenského Napajedla. Projednání těchto výsledků proběhlo dne 16.3.2016 a byla z něj pořízena audionahrávka, která je k dispozici zde - Ovzdusi_16032016_ok.mp3 (220.54 MB).

 

Kompletní analýzy

14denní měření imisí

14denní měření imisí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,98 MB

Analýza jílku

Analýza jílku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,36 kB

Analýza vzorku vody a ryby

Analýza vzorku vody a ryby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB

Monitoring kontaminace půd - Slavia

Monitoring kontaminace půd - Slavia.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,31 MB

Vyhodnocení rozborů půd.vzorků

Vyhodnocení rozborů půd.vzorků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 743,38 kB

Enviromentální polutanty v ovzduší města Napajedel

Enviromentální polutanty v ovzduší města Napajedel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,19 MB

Environmentální polutanty v ovzduší města Napajedel, srpen 2014-říjen 2015

Environmentální polutanty v ovzduší města Napajedel, srpen 2014-říjen 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,7 MB

Dlouhodobé sledování environmentálních polutantů v ovzduší města Napajedel

Dlouhodobé sledování environmentálních polutantů v ovzduší města Napajedel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,02 MB